De manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn verbonden. De verbinding is zo dat deze goederen niet zonder beschadiging of verbreking kunnen worden losgemaakt. Het gaat om beschadiging van de goederen zelf of van het deel van het onroerend goed waaraan de goederen zijn verbonden.