De partij die bij een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de risico’s opvangt, meestal een gemeente of woningcorporatie.