De architect, constructeur, bouwfysicus, installateur …..
In opdracht van de opdrachtgever maken zij het ontwerp van het bouwwerk, na elkaar en zonder risico anders dan verlies van eigen honorarium -.