Is de eigenaar van een goed (zaak of vermogensrecht), terwijl een ander een beperkt zakelijk recht op dat goed heeft. Het betreft meestal een recht op een onroerende zaak. Door het recht van die ander heeft de bloot eigenaar over het algemeen niet de directe beschikking over zijn goed. Het goed zelf wordt de bloot eigendom genoemd. Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de bloot eigenaar betaald.

Het beperkte recht is bijvoorbeeld erfpacht, beklemming, recht van opstal, recht van vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning