Is de benaming voor wanneer de koper alvast gebruiker is van de inbouw – gelijk een huurder – en na volledige betaling van de koopsom – vaak in termijnen – ook eigenaar van de woning wordt.