De toewijzing van voorzieningen, zoals een plaats in een zorginstelling of een financiële bijdrage voor de aanpassing van je woning.