Het extra, niet begrote, werk dat tijdens de bouw wordt uitgevoerd en waarbij de aannemer een aanvullende opdrachtsom ontvangt.