In dit geval veelal een gebouw waaraan in de loop van de tijd nieuwe woningen of bedrijfspanden kunnen worden toegevoegd op het moment dat de gebruiker daar om vraagt en dat doet realiseren.