De logica van gebruik bepaalt aan wie het in eigendom toebehoort. De eigenaar van een gebouw is in beginsel verantwoordelijk voor het functioneren van de te veronderstellen diensten (installaties, toegang en doorgang, veiligheid enzovoorts) naar de gebruiker. Economische overdracht via goederenrecht of commerciele overeenkomsten van onderdelen van vastgoed eigendom is mogelijk, echter juridische overdracht van onderdelen van eigendom niet.