Het recht om andermans goed, zoals een gebouw of woning, te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, zoals er wonen of werken. Als vruchtgebruiker heb je de plicht om de zaak zelf op eigen kosten in stand te houden.