Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met ingang van 2015 zal de uitvoering daarvan geheel bij de Nederlandse gemeenten komen te liggen