Wonen is meer dan professioneel werk, het is persoonlijk werk! Thuis zijn – samen met kleding en eten – is de belangrijkste zorg. Hoe kan de persoonlijke inbouw gerealiseerd worden en tegelijk ook fossielvrij, circulair en gezond zijn?

Vind het kennisnetwerk van aardgasvrije, circulaire, gezonde nieuwe woonwensen om de kosten te verlagen en sneller te realiseren. Per 1 juli 2018 mag u als projectontwikkelaar nieuwbouwwoningen in Nederland niet meer aansluiten op aardgas. Hoe houd u zicht op de relevante warmte oplossingen voor uw ontwikkeling?

Steeds meer gemeentes zoals Amsterdam en Utrecht eisen bovendien dat u circulair gaat bouwen; inmiddels voor 15% van alle woningbouw.

De Europese wetgeving (EPBD) vereist binnenkort dat u ook rekening houdt met het effect van de woning op de gezondheid van de bewoner.

Ten slotte worden bewoners steeds mondiger, zijn hun woonwensen steeds diverser en veranderen die steeds sneller.

De aanpak voor beslisrecht van de bewoner en veranderende wetgeving

U bepaalt als projectontwikkelaar, samen met beleggers en toekomstig eigenaren zoals woningcorporaties en particuliere eigenaren en in afstemming met de gemeente, hoe gebouwen en woningen eruit gaan zien. Bewoners hebben meestal weinig inspraak; ze hebben toch geen keus of ze worden pas zeer laat geïnformeerd. Maar dat is aan het veranderen.

Veel projectontwikkelaars zijn geneigd problemen door te schuiven naar het ontwerpteam en het bouwteam. Maar die weten het ook niet. Niemand kan nieuwe problemen oplossen met de kennis van de oude aanpak.

Met het beslisrecht van de bewoner en de veranderende wetgeving dreigt u in een belangenconflict terecht te komen. De enige manier om dit op te lossen is om het conflict te voorkómen. Met de juiste aanpak kunt u uw voordeel doen.

Bouwschade projectontwikkelaars voorkomen

De projectontwikkeling van woningbouw duurt al gauw vijf jaar. De bewoner van een koopwoning leert u pas een jaar voor oplevering kennen en de huurder vaak helemaal niet.

De meeste bouwschade lijdt u doordat de bouwfasen van casco en inrichting verweven zijn in het traditionele proces. Omdat de inrichting en alle kabels en leidingen aan het casco verbonden zijn, moet u de gevolgschade oplossen bij andere wensen dan voorzien – maar hoe kunt u die voorzien?

Splits fysiek het basis gebouw en de inbouw

Wat gebeurt er als u woningen bouwt zoals u winkels bouwt; eerst alleen een casco vanuit draagstructuur, gevel en gebouwinstallaties. Daarbinnen laat u de winkelier/ bewoner alles bepalen: indeling, energiesysteem, gebruiksinstallaties, keuken en badkamer. Die inbouw kunt u zelf in opdracht geven, maar wat gebeurt er als de bewoner dat zelf doet onder uw voorwaarden?

U hebt alle vrijheid in de draagstructuur en gevel. U bepaalt ook gebouw gebonden installaties zoals hemelwaterafvoer en aansluiting van riool en elektra in de woning op de nutsvoorziening in de straat. Dit gaat immers veel langer mee dan de verschillende bewoners erin wonen.

Wanneer u casco en inrichting splitst in twee opeenvolgende fasen, bent u klaar voor de toekomst. U kunt alles in de tweede fase veranderen, zonder dat u schade aanricht aan het casco; u kunt dus gemakkelijker verbouwen. Daarmee kunt u altijd op het laatste moment aan veranderde eisen en wetten voldoen. Tijdens uw projectontwikkeling en zelfs daarna.

BRIQS: inclusief, circulair en fossielvrij

De Stichting BRIQS begeleid de gemeente, de vastgoedwereld en aannemers van basisgebouw en inbouw in het nieuwe contact met de gebruiker. Daarmee maakt BRIQS flexibeler bouwen en wonen in de toekomst mogelijk voor alle betrokkenen. Rendement, risico en snelheid verbeteren daardoor allemaal tegelijk.

Wij informeren u met boeken, Masterclasses en persoonlijk advies. Wij richten ons daarbij op kwaliteit van wonen en snellere transities naar fossiel-vrij, circulair en gezond bouwen.

Voor meer informatie, workshops en downloads ga je naar:

OpenGebieden.nl, OpenInbouw.nl en OpenWonen.nl

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden