Duurzaam beleid voor de gebouwde omgeving

Wonen is meer dan alleen professioneel werk, het is persoonlijk werk!

  • Hoe de individuele beslissingen van bewoners in huizen, gebouwen en gebieden te betrekken?
  • Hoe de gelijkwaardige besluitvorming van burgers naast gemeenten en bedrijven te besturen?
  • Welke autoriteit heeft de bewoner hierover?
  • Wat zijn de duurzame, fossielvrije, circulaire en gezonde regels voor bedrijven, gemeenten en burgers?
  • Welke verandering heeft uw organisatie nodig om dit te realiseren?

Vorm het kennisnetwerk van persoonlijke woonwensen waarin kosten worden verlaagd, sneller worden gerealiseerd en duurzame kwaliteit normaal wordt. Gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners (huur / koop) in (nieuwbouw) woningen verdienen relevante oplossingen voor thuis. Kantoren, zorginstellingen en detailhandel hebben vergelijkbare uitdagingen. En ze zijn er al, we helpen ze vinden, communiceren en realiseren.

OpenGebieden

voor gemeenten en netwerkbedrijven. Ontrafel gebruik en belegging en neem de beste beslissingen. Zorg voor afstemming en integratie van Juridische, Financiele, Technische, Organisatorische en Sociale onderwerpen. Omdat eisen en belangen vanuit gebruik en belegging van gebouwen totaal verschillend zijn.

Gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht zullen ook eisen dat u circulair bouwt voor alle gebouwen zoals woningen. En rapporteert wat nog buiten bereik is en waarom.


OpenInbouw

voor bouw en sloopbedrijven en de leveranciers en producenten van producten en materialen. Professionele aanbieders van (ge)bouw oplossingen maken optimaal gebruik van de duurzame project voordelen van de professionele klant. Respect voor hun korte en lange termijn doelstellingen en belangen. Masterclasses, Projecten en Communities als sociaal en kennis moment en traject.

De Europese wetgeving (EPBD) vereist binnenkort dat u ook rekening houdt met het effect van de woning op de gezondheid van de bewoner.

Ten slotte worden bewoners steeds mondiger, zijn hun woonwensen steeds diverser en veranderen die steeds sneller.


OpenWonen

voor ontwikkelaars, adviseurs, beleggers, eigenaren en gebruikers.  Daarmee bereiken bedrijven en overheden hogere woonkwaliteit, tevreden betrokken burgers en snellere transities naar inclusieve, circulaire en fossiel-vrije wijken. Leid bewoners op voor hun huis, gebouw en buurt als Ontwikkelaars en Makelaars.

Aanpak naar beslisrecht van bewoner en veranderende wet- en regelgeving daar naartoe

U bepaalt als projectontwikkelaar, samen met beleggers en toekomstig eigenaren zoals woningcorporaties en particuliere eigenaren en in afstemming met de gemeente, hoe gebouwen en woningen eruit gaan zien. Bewoners hebben meestal weinig inspraak; ze hebben toch geen keus of ze worden pas zeer laat geïnformeerd. Maar dat is aan het veranderen.

Veel projectontwikkelaars zijn geneigd problemen door te schuiven naar het ontwerpteam en het bouwteam. Maar die weten het ook niet. Niemand kan nieuwe problemen oplossen met de kennis van de oude aanpak.

Met het beslisrecht van de bewoner en de veranderende wetgeving dreigt u in een belangenconflict terecht te komen. De enige manier om dit op te lossen is om het conflict te voorkómen. Met de juiste aanpak kunt u uw voordeel doen.

Bouwschade projectontwikkelaars voorkomen

De projectontwikkeling van woningbouw duurt al gauw vijf jaar. De bewoner van een koopwoning leert u pas een jaar voor oplevering kennen en de huurder vaak helemaal niet.

De meeste bouwschade lijdt u doordat de bouwfasen van casco en inrichting verweven zijn in het traditionele proces. Omdat de inrichting en alle kabels en leidingen aan het casco verbonden zijn, moet u de gevolgschade oplossen bij andere wensen dan voorzien – maar hoe kunt u die voorzien?

Splits fysiek het basis gebouw en de inbouw

Wat gebeurt er als u woningen bouwt zoals u winkels bouwt; eerst alleen een casco vanuit draagstructuur, gevel en gebouwinstallaties. Daarbinnen laat u de winkelier/ bewoner alles bepalen: indeling, energiesysteem, gebruiksinstallaties, keuken en badkamer. Die inbouw kunt u zelf in opdracht geven, maar wat gebeurt er als de bewoner dat zelf doet onder uw voorwaarden?

U hebt alle vrijheid in de draagstructuur en gevel. U bepaalt ook gebouw gebonden installaties zoals hemelwaterafvoer en aansluiting van riool en elektra in de woning op de nutsvoorziening in de straat. Dit gaat immers veel langer mee dan de verschillende bewoners erin wonen.

Wanneer u casco en inrichting splitst in twee opeenvolgende fasen, bent u klaar voor de toekomst. U kunt alles in de tweede fase veranderen, zonder dat u schade aanricht aan het casco; u kunt dus gemakkelijker verbouwen. Daarmee kunt u altijd op het laatste moment aan veranderde eisen en wetten voldoen. Tijdens uw projectontwikkeling en zelfs daarna.

Integreer inclusief, circulair en fossiel-vrij!

De Stichting BRIQS begeleid de gemeente, de vastgoedwereld en aannemers van basisgebouw en inbouw in het nieuwe contact met de gebruiker. Hiermee maken we gebouwen en wonen met elkaar verweven en flexibel voor alle betrokkenen in de toekomst. Rendement, risico en snelheid verbeteren daardoor allemaal tegelijk.

Wij informeren u met boeken, Masterclasses en persoonlijk advies. Wij richten ons daarbij op kwaliteit van wonen en snellere transities naar fossiel-vrij, circulair en gezond bouwen.

This post is also available in: English