Wat de Stichting BRIQS voor jou doet?

Organiseer vrijheid van gebruik en gebruik van vrijheid thuis binnen de grenzen van het basis gebouw en van gebouwen vanuit de buurt. Open organisatie en besluitvorming in de tijd gezien (4D), samen met de stakeholders. Inclusief de tijd van circulariteit, inclusiviteit en fossiel-vrije energie in de gebouwde omgeving.

Bereiken, verbeteren en versnellen van inclusieve, fossielvrije en circulaire huizen, gebouwen en wijken. Omdat eisen en belangen vanuit gebruik en belegging van gebouwen totaal verschillend zijn; Ontrafelen de gebruik en belegging en betrek elk naar de voor hen beste beslissingen. Juridische, Financiele, Technische, Organisatorische en Sociale integratie en afstemming is daartoe nodig.

Door het bij elkaar brengen en opleiden van bewoners in huis, gebouw en buurt vanuit Ontwikkelaars en Makelaars. Direct hun intelligentie, persoonlijkheid en creativiteit inzetten naar bedrijfsleven en overheid. Daarmee bereiken bedrijven en overheden hogere woonkwaliteit, tevreden betrokken burgers en snellere transities naar inclusieve, circulaire en fossiel-vrije wijken.

Masterclasses, Projecten en Communities als sociaal en kennis moment en traject. Bouwers, bouwproduct en -materiaal producenten en leveranciers doen gelijkwaardig mee met huurders, eigenaren, professionele beleggers, corporaties en gemeenten in de diverse woning, gebouw en buurt transities. Professionele aanbieders van (ge)bouw oplossingen maken optimaal gebruik van de duurzame project voordelen van de professionele klant met respect voor hun evenwichtige korte en lange termijn doelstellingen en belangen.

Download meteen het GRATIS e-book “de Olifant dendert door de Circulaire Stad”; jouw snelle introductie in Circulaire, Aardgasvrije en Inclusieve gebouwen.

Direct zend ik je het e-book toe dus vul nu je naam en email adres hiernaast/-onder/ in de pop-up in! En duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen.

Meer weten over:

OpenGebieden.nl voor gemeenten en netwerkbedrijven

OpenWonen.nl voor ontwikkelaars, adviseurs, beleggers, eigenaren en gebruikers

OpenInbouw.nl voor bouw en sloopbedrijven en de leveranciers en producenten van producten en materialen

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden