Stichting BRIQS

Bereiken, verbeteren en versnellen inclusieve, fossiele en circulaire huizen, gebouwen en wijken. Omdat eisen en belangen vanuit gebruik en belegging van gebouwen totaal verschillend zijn; Ontrafelen de gebruik en belegging en betrek elk naar de voor hen beste beslissingen. Juridische, Financiele, Technische, Organisatorische en Sociale integratie en afstemming is daartoe nodig.
Door het bij elkaar brengen en opleiden van bewoners in huis, gebouw en buurt. Direct hun intelligentie, persoonlijkheid en creativiteit inzetten naar bedrijfsleven en overheid. Daarmee bereiken bedrijven en overheden hogere woonkwaliteit, tevreden betrokken burgers en snellere transities naar inclusieve, circulaire en fossiel-vrije wijken.
Masterclasses, Projecten en Communities als sociaal en kennis moment en traject. Huurders en eigenaren doen gelijkwaardig mee met professionele beleggers, corporaties en gemeenten in de diverse woning, gebouw en buurt transities. Professionele beleggers, corporaties en gemeenten maken optimaal gebruik van de duurzame projecten voordelen van de professionele klant met respect voor evenwichtige korte en lange termijn doelstellingen en belangen.

Download meteen het GRATIS e-book “de Olifant dendert door de Circulaire Stad”

Vul je naam en email adres hiernaast/-onder in, zodat ik je het e-book meteen kan toezenden! En duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen.

Meer weten over:

OpenGebieden.nl voor gemeenten en nutsbedrijven

OpenWonen.nl voor gebruikers, huiseigenaren en huurders

OpenInbouw.nl voor ontwikkelaars, beleggers, adviseurs en bouwbedrijven

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden