Zijn de gemeentelijke plannen uit het verleden al afgestemd op deze transitie? Wat is de financiële levensduur van alle bestaande kabels en leidingen, waaronder die van de gemeente zoals het riool en de openbare verlichting? Om deze en andere vragen te beantwoorden is een gemeentelijke integrale samenwerking essentieel.

Wat weet je al van de financiële planning van andere overheden en overheidsbedrijven zoals de waterschappen en de waterleidingbedrijven voor hun netwerken? Hoe sluiten die aan op de gemeentelijke bestrating- en maaiveldinrichting? Kun je ‘werk met werk’ maken? Hoe is het gesteld met de financiering van onderwijs-, welzijn-, zorg-, cultuur- en sportgebouwen en hun gebruikers? Ken je hun grote renovatie plannen? En zijn de woningbouw corporaties al aangesloten?

Tijdig reserveren

Budgetten voor nieuwe bestrating, waterleidingen, riolering en gemeentelijke netten moet je tijdig reserveren. De investeringen van vervanging van het aardgasleidingenstelsel moeten binnen twintig jaar afgerond zijn, terwijl afschrijvingstermijnen van veertig jaar gebruikelijk zijn voor ondergrondse infrastructuur. Is dat afgestemd met de interne administratie en planning van je gemeente, de waterschappen en de netbeheerders? Zijn de gemeentelijke afschrijvingen van de investeringen uit het verleden hier al op afgestemd? Of moet je daarvoor terug naar de gemeenteraad met een vervelende mededeling?

Iedereen moet meedoen

Alle mensen, bedrijven en organisaties in de buurt moeten meedoen met de transitie, anders hebben ze straks geen warmteTelevisie, telefonie en data zijn in eigendom en beheer bij andere partijen en vergen daarom een andere aanpak en andere werkzaamheden dan de riolering, de waterleiding, het warmte- en koudenet en elektrische leidingen die in eigendom en beheer zijn bij de gemeente en netbeheerders. Ook onderwijs-, welzijns-, zorg-, sport- en culturele instellingen moeten hun gebouwen aanpassen. Woningbouw corporaties hebben daarin ook een belangrijke sociale verantwoordelijkheid. Alle mensen, bedrijven en organisaties in de buurt moeten meedoen met de transitie, anders hebben ze straks geen warmte, of het weghalen van het aardgasnet loopt vertraging op. Ook de financiers moeten op buurtniveau samenwerken met de gemeente, netbeheerders en anderen betrokken partijen.

Download mijn gratis e-book ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Wil jij alles weten over alle stappen die je moet zetten in de overstap van het aardgas af? Download dan hier mijn gratis e-book.

Download hier: ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Praat mee

Weet jij al met wie in jouw kernorganisatie je moet samenwerken om bovenstaande vragen uit de inleiding te kunnen beantwoorden? Kijk naar je contacten in de gemeentelijke kernorganisatie en je draagvlak. Wie zijn je interne contacten en vormen daarmee je netwerk? Deel het in de reacties.