Gezondheid, Welzijn en Productiviteit

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: Introductie >>

Ga naar: Kernbevindingen >>

Managementsamenvatting

Het wordt al lang beschouwd als de ultieme, maar nog schijnbaar buitenbereik zijnde, test voor de business case voor het groene gebouw: als de mens de voordelen van een groen gebouw op betrouwbare wijze gekwantificeerd zou zien, zou dit zonder enige twijfel de ROI van het investeren in groen bouwen bewijzen.

Immers, de personeelskosten, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, is doorgaans goed voor ongeveer 90% van de zakelijke operationele kosten. En die is vele malen groter dan alle andere financiële besparingen in verband met een efficiënt ontworpen en geëxploiteerd gebouw – daarmee heeft een bescheiden verbetering van de gezondheid of de productiviteit van werknemers enorme financiële gevolgen voor werkgevers.

Dit rapport heeft niet de pretentie om deze discussie volledig het zwijgen op te leggen, maar het illustreert wel de beste en meest recente informatie van ontwerpkenmerken van een gebouw waarvan bekend is dat deze positieve effecten op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de kantoorgebruikers hebben en maakt de mogelijke financiële implicaties zichtbaar.

Verder – en daarmee onderscheidt dit rapport zich van andere gelijkwaardige inspanningen – biedt het een high-level raamwerk om te beginnen met het bijhouden van de effecten van de gebouwen op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van medewerkers.

Met andere woorden, het legt de basis in beantwoording voor bedrijven die beginnen met deze prikkelende vraag over wat groen bouwen oplevert.

De relatie tussen kantoorinrichting en kantoorgebruikers

Er werden teams van deskundigen uit de hele wereld bij elkaar gebracht om een ​​reeks van kantoorinrichting factoren te onderzoeken: van de luchtkwaliteit binnenshuis, het thermisch comfort en daglichttoetreding, akoestiek, interieur, uitzicht en Biophilia. De effecten van de locatie en voorzieningen daarbij werden ook beschouwd.

Het bewijs werd samengesteld, besproken en gesynthetiseerd. Het is overweldigend dat onderzoek duidelijk aantoont dat het ontwerp van een kantoor een materiële impact heeft op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers.

Hoewel dit voor velen misschien overduidelijk klinkt en vanzelfsprekend lijkt, is het nodig om dit luid en duidelijk te zeggen, omdat dit bewijs nog niet op schaal is te vertalen in het ontwerp en de financiering van beslissingen, zeker niet in alle delen van de wereld.

Met de presentatie van het bewijs op een duidelijke en beknopte manier, is dit rapport bedoeld om momentum op te bouwen en geeft het vastgoedmanagers een deel van de munitie en communicatie-instrumenten die nodig zijn om dit te veranderen.

Personeelskosten, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 90% van de operationele kosten van het bedrijf.

Dit rapport bevat een eenvoudig en hoogwaardig kader voor het meten van resultaten van de organisatie om die vervolgens weer te verbinden aan de fysieke kenmerken van de gebouwen en naar de perceptie van de werknemers.

Impact Meten: hoe mijn gebouw mijn medewerkers beïnvloedt?

Een van de belangrijkste belemmeringen voor de integratie van de effecten en de overwegingen van het bouwen op de bewoners is het vertalen naar zakelijke beslissingen daarover en heeft verwarring veroorzaakt rond wat en hoe te meten.

Dit rapport bevat een eenvoudig, hoog niveau systeem voor het meten van resultaten van de organisatie en brengt het verband terug rond het verbonden worden met de fysieke kenmerken van de gebouwen en de perceptie van de werknemers. Veel organisaties zitten al op een schat aan informatie die, door eenvoudig uiteenrafelen, nieuwe strategieën op kan leveren voor onmiddellijke verbetering van hun twee grootste uitgaven: mensen en locaties, en de relatie tussen die twee.

Door bedrijven aan te moedigen om dit voor zichzelf te doen in hun eigen gebouwen, hopen we dit business case argument persoonlijk en toetsbaar te maken.

Gezond, productief … groen?

We zijn zeer transparant ingegaan op de wijze waarop strategieën om gezondheid, welzijn en productiviteit resultaten te maximaliseren compatibel zijn met (en zelfs versterkt worden door) strategieën om energie en hulpbronnen te minimaliseren. Het lijkt vaak op een ‘vicieuze cirkel’ van een goed ontwerp, dat werkt voor zowel mens en milieu, bijvoorbeeld het maximaliseren van daglicht, waarmee de gebruiker controle krijgt, en het ontwerpen rond biodiversiteit.

Er zijn echter ook enkele tegenstrijdigheden en uitdagingen en de win-wins, met name in warme en vochtige klimaten. Dit toont het belang van de doorlopende product en systeem innovatie om de energie-efficiëntie te verhogen en het verbeteren van de ervaring voor gebruikers; en de noodzaak voor de vastgoedsector om koers te houden om het netwerk koolstofarm te maken door de installatie van hernieuwbare energiebronnen en de koolstofarme oplossingen op lokale schaal.

In ieder geval, het verslag van bevindingen bevestigt onmiskenbaar dat voordelen van gebouwen voor mensen optimaal kunnen zijn, waarmee de wereld beter af is. Koolstofarm, efficiënte inzet van hulpbronnen, gezond en productief: fundamenteel gaat dit over een hogere kwaliteit gebouwen.

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: Introductie >>

Ga naar: Kernbevindingen >>

Introductie

“We vormen onze gebouwen, en daarna vormen onze gebouwen ons”

Winston Churchill

Achtergrond van het verslag

In 2013 heeft de WorldGBC gerapporteerd over ‘The Business Case for Green Building’. Een hoofdstuk, dat een hoge mate van interesse kreeg, benadrukt het deel van het onderzoek waaruit bleek dat groene gebouwen de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van hun bewoners konden verbeteren.

Dit onderwerp stijgt snel op de agenda van de wereldwijde vastgoedmarkt. Dat rapport maakte duidelijk dat meer werk nodig was om het veelbelovende wetenschappelijke onderzoek naar informatie die de zakelijke besluitvorming kan informeren te vertalen. Naast andere bevindingen, wordt er gesuggereerd dat, ondanks het bewijs van de impact ervan, een betere kwaliteit van het binnenmilieu nog geen prioriteit bij de opbouw van het ontwerp en de bouw heeft, en de weerstand blijft bestaan om het te integreren in de financiële besluitvorming.

In het rapport 2013 wordt ook gewezen op de onzekerheid over welke groene gebouwfuncties of een combinatie van functies de grootste impact heeft op de gezondheid en de productiviteit. Er wordt ook gewezen op de moeilijkheid in het omzetten van de productiviteitscijfers naar zinvolle financiële cijfers.

Doel van dit rapport

Dit rapport is een poging om momentum op te bouwen rond het onderwerp van gezondheid, welzijn en productiviteit. Het is niet bedoeld om alle van de in het verslag van 2013 gelegde uitdagingen op te lossen, maar we hopen dat het helpt om een ​​kader te bieden om dit te doen.

Het is gericht op een regulier, niet-technisch vastgoedpubliek dat terecht staat te popelen om de zakelijke voordelen van een groenere, gezondere gebouwen te begrijpen. Het is niet primair gericht op duurzaamheidsprofessionals, maar we hopen dat zij het wel gaan inzetten in hun gesprekken met klanten, collega’s en klanten.

Deel 1 geeft een overzicht van de relatie tussen kenmerken van het kantoorgebouwontwerp en de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers, en beoordeelt in hoeverre de strategieën om voordelen te optimaliseren om de gebruikers complementair te laten zijn aan strategieën voor minder verbruik van energie en hulpbronnen.

De bedoeling is het inzicht in de vastgoedsector te verhogen, zowel de relatie tussen gebouw en gebruiker als de financiële gevolgen van die relatie. De mate waarin ‘groen bouwen’ drijft naar betere resultaten voor de gebruikers, wordt aangepakt op een zeer transparante en eerlijke manier, die niet de route verlegt door te wijzen op de tegenstrijdigheden en uitdagingen evenals de win-wins. Deze aanpak stelt ons ook in staat te laten zien waar aanvullend onderzoek en de verdere innovaties in kantoorinrichting noodzakelijk zijn.

Deel 2 is bedoeld om kantooreigenaren, -beheerders en -gebruikers via meer duidelijkheid over de meting van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit op de werkplek, en daarmee de uitdagingen en kansen te bieden in het vertalen van de resultaten in de financiële cijfers. Dit omvat praktische suggesties voor het omgaan met het meten op een consistente en krachtige manier. Te zijner tijd leidt dit hopelijk tot betere, consistentere gegevens en meer bewijs voor de besluiten in investeringen en het ontwerp.

Voor het verzamelen van bewijsmateriaal is een uitvoerig proces gevolgd.

Proces en scope

Dit is een complex vraagstuk, dus om de focus te behouden richten we ons in dit rapport alleen op kantoren, zowel nieuwe als bestaande. Bij gelegenheid wordt onderzoek aangehaald buiten de kantorensector, waarvan wij denken dat ze relevant is. Ook zullen de bevindingen verder resoneren dan alleen in de kantorensector.

Er is een uitvoerig proces gevolgd voor het verzamelen van bewijsmateriaal, dat werd gevoed door een projectteam dat in staat was zich te richten op meer dan 50 deskundigen uit de sector en de academische wereld en vanuit hele diverse disciplines, sectoren en locaties. Bredere diepgang werd uitgevoerd op bepaalde punten in het proces, waaronder webinars, waarmee nog eens 100 mensen werden bereikt, en gedetailleerd onderzoek van HR-professionals, die nog eens 25 belanghebbenden hebben betrokken.

In onze review van het primaire onderzoek, hebben we geprobeerd onderscheid te maken tussen de meta-analyses en enkele studies. Waar we één studie hebben gemarkeerd, dan is dat omdat we zijn ervan overtuigd dat het solide is, of dat het een groter geheel van werk vertegenwoordigt. Wanneer een verklaring wordt gepresenteerd als ‘feit’ is dit niet lichtvaardig gedaan. Tevens is elk onderdeel van het rapport het onderwerp van aanzienlijke discussie geweest tussen deskundigen op dit gebied.

Terminologie

De voorwaarden gezondheid, het welzijn en de productiviteit worden gebruikt om te proberen een hele reeks verwante en complexe vraagstukken te omvatten. Gezondheid omvat zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid, terwijl welzijn verwijst naar bredere gevoelens of perceptie van tevredenheid en geluk (hoewel het gezegd zou kunnen worden dat het zeer nauw verwant is aan het hebben van een positieve geestelijke gezondheid). De focus op productiviteit heeft als resultaat de neiging om meer expliciet te verwijzen naar business-georiënteerde uitgangen en in het onderzoek dat we hebben beoordeeld bevat het een aantal andere taak-prestatie gebonden cijfers.

Aangezien productiviteit daarentegen ook rechtstreeks beïnvloed wordt door gezondheid en welzijn, wetende dat de afbakening tussen de drie niet gemakkelijk is, is dit niet altijd behulpzaam. In principe, hebben we gewoon het woordgebruik overgenomen vanuit het onderzoek dat we hebben onderzocht, en daarom geen bijzonder specifieke interpretatiewaarschuwing gegeven rond de terminologie. De terminologie is nader onderzocht en beschreven in de eerste hoofdstukken van deel 2, en het diagram aan het einde van het hoofdstuk met de belangrijkste bevindingen is ook nuttig voor het verkrijgen van een goed overzicht.

Korte erkenningen

Een speciale dank gaat uit naar onze sponsors JLL, Lend Lease en Skanska.

Dit rapport is ook mogelijk gemaakt door de inspanningen van de Green Building Councils van de partnerlanden, en in het bijzonder door de tijdsbesteding vanuit het GBC projectteam. Alle betrokkenen zijn volledig gecrediteerd in de erkenningen aan het einde van het rapport.

De vertaling naar het Nederlands is vervolgens in op initiatief van de DGBC verzorgd door de BRIQS foundation wat betreft de managementsamenvatting, inleiding en kernbevindingen, als bijdrage in het grote belang van transparantie in de belangen verdeling tussen gebruikers van en beleggers in groene gebouwen.

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Kernbevindingen

Gezonde, gelukkige medewerkers zijn een essentieel onderdeel van een productief, succesvol bedrijf op de lange termijn.

Het belang van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit voor bedrijven

Er kan nauwelijks iets belangrijker zijn dan onze eigen gezondheid en welzijn, en die van onze dierbaren. Voor de meeste werkgevers is ondertussen een gezond, gelukkig personeelsbestand een essentieel onderdeel van een productief, succesvol bedrijf op de lange termijn.

Personeelskosten, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 90% van de operationele kosten van een bedrijf (zoals de afbeelding laat zien). Hieruit volgt dat de productiviteit van het personeel, of hun vermogen om productief te zijn, de grootste aandacht van elke organisatie verdient.

Bovendien moet vanzelfsprekend zijn dat kleine verschillen grote invloed kunnen hebben. Wat een bescheiden verbetering van de gezondheid of de productiviteit van werknemers lijkt, kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Deze vergelijking is de kern van de business case voor gezonde, productieve kantoren, waar we aan het eind van dit hoofdstuk op terugkomen.

Typische zakelijke operationele kosten[i] met 10% Variëteit

Een 10% variëteit gelijkmatig toegepast op elke kostenpost heeft een verre van gelijkmatig effect:

 +/- 0,1% Energiekosten

 +/- 0,9% Huurkosten

 +/- 9,0% Personeelskosten in salarissen en uitkeringen

Kosten van slechte gezondheid verschillen per sector en per land, en zijn zelden vergelijkbaar, maar de impact is duidelijk:

 • Het jaarlijkse ziekteverzuim in Nederland treft 3,3 miljoen werknemers zijnde 47% van alle werknemers, is 4% van alle te werken dagen, kost werkgevers 11,5 miljard Euro per jaar zijnde 4% van de totale loonkosten[ii]
 • Het jaarlijkse ziekteverzuim in de VS is 3% per werknemer in de private sector, en 4% in de publieke sector, kost werkgevers $ 2.074 en $ 2.502 per werknemer per jaar respectievelijk[iii]
 • Slechte geestelijke gezondheid alleen kost Britse werkgevers £ 30 miljard per jaar door de verloren productie, werving en afwezigheid[iv]
 • De totale kosten voor het bedrijfsleven van een slechte gezondheid en ziekteverzuim in Australië wordt geschat $ 7 miljard euro per jaar, terwijl de kosten van ‘presenteïsme’ (niet volledig functionerende op het werk als gevolg van medische aandoeningen) wordt geschat op 26 miljard Australische dollars.[v]

Relatie tussen het kantoorgebouw en zijn gebruikers

Dat is de impact van de werkplek – het kantoorgebouw – op de beroepsbevolking, dat is de kern van dit rapport.

Er is overtuigend bewijs dat aantoont dat het ontwerp van een kantoor gevolgen heeft voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers. Voor veel lezers, zal dat zodanig duidelijk zijn dat het bijna vanzelfsprekend klinkt. Maar het zal luid en duidelijk moeten doorklinken, omdat dit bewijs nog geen grote invloed op de reguliere vastgoedsector heeft gehad, en het nog niet vertaald is op die schaal in beslissingen qua ontwerp, financiering en huur, zeker niet in alle delen van de wereld.

Bovendien, ons begrip van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit implicaties van kantoorinrichting verdiept zich, daarin geholpen door de vooruitgang in technologie en een groeiend bewustzijn onder een klein aantal verlichte ontwikkelaars, eigenaren en huurders. Zo is er bijvoorbeeld een steeds duidelijker wordend verschil tussen kantooromgevingen die gewoon niet schadelijk zijn – dat wil zeggen de afwezigheid van ‘slechte’ – en omgevingen die positief gezondheid, welzijn en de productiviteit stimuleren.

Bewijs wordt samengevat op de volgende twee pagina’s, hoewel ervoor moet worden gewaakt dit toe te passen binnen de lokale geografische context. Wat heel duidelijk is geweest is het belang van klimatologische en culturele verschillen voor de ontwerpen en de werkomgeving.

Er is overtuigend bewijs dat aantoont dat het ontwerp van een kantoor gevolgen heeft voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers.

Samenvatting van bewijs

Binnenluchtkwaliteit: De gezondheid en productiviteit voordelen van een goede luchtkwaliteit (IAQ) zijn goed ingeburgerd. Dit kan worden aangegeven door lage concentraties van CO2 en verontreinigende stoffen, en de hoge ventilatiesnelheid. Het zou onverstandig zijn om te suggereren dat de resultaten van de afzonderlijke studies, zelfs meta-analyses, automatisch herhaalbaar zijn voor elke organisatie. Echter, onder dit belangrijke voorbehoud, kan er een grote hoeveelheid onderzoek worden aangesproken voor de suggestie dat productiviteitsverbeteringen van 8-11% ten gevolge van betere luchtkwaliteit niet ongewoon zijn.

Thermisch comfort: dit is zeer nauw verwant aan binnenluchtkwaliteit, en het scheiden van de voordelen is inderdaad moeilijk. Echter, de relatie is duidelijk, met het onderzoek waaruit blijkt dat thermisch comfort een belangrijke impact heeft op de mate van tevredenheid over de werkplek. Een algemene regel over de grootte van productiviteitswinst veronderstelling is niet zo krachtig vast te stellen vanwege het belang van de specifieke omstandigheden en het gebrek aan vergelijkbaarheid tussen de studies. Echter, studies tonen consequent aan dat zelfs een bescheiden mate van persoonlijke controle over het thermisch comfort door enkele verbeteringen is terug te zien in de kleine cijfers van de productiviteit. Het belang van persoonlijke controle is ook op andere factoren van toepassing, inclusief verlichting.

Daglichttoetreding en verlichting: goede verlichting is cruciaal voor de gebruikers tevredenheid, en ons begrip van de invloed van licht op de gezondheid en het welzijn groeit de hele tijd. Het kan moeilijk zijn dit te scheiden van de voordelen van daglicht – vooral dichterbij een raam natuurlijk – van de voordelen van het uitzicht uit het raam. Verschillende studies in de afgelopen tien jaar hebben de productiviteitswinsten als gevolg van de nabijheid van ramen geschat. Deskundigen denken nu dat het uitzicht waarschijnlijk de belangrijkste factor is, met name waar het uitzicht een verbinding met de natuur biedt.

Biophilia: de opkomst van Biophilia, de suggestie dat we een instinctieve band met de natuur hebben, is een groeiend thema in het onderzoek. Een groeiend wetenschappelijk inzicht van biophilic ontwerp, en de positieve invloed van de groene ruimte en de natuur op (met name) de geestelijke gezondheidszorg, heeft gevolgen voor degenen die betrokken zijn bij het ontwerp en de inrichting van kantoren, zowel voor projectontwikkelaars als stedenbouwkundigen.

Geluid: productief zijn in het moderne kantoor van de kenniscultuur is praktisch onmogelijk wanneer geluid een ongewenste afleiding vormt. Dit kan een belangrijke oorzaak van de ontevredenheid onder de gebruikers zijn.

Interieurindeling: er is een directe relatie (hoewel zeker niet uitsluitend) tussen afleiding door geluid tot het interieur. Er zijn een hele reeks van inrichtingskwesties die een effect op het welzijn en de productiviteit hebben, met inbegrip van hoe dicht werkstations op elkaar staan en configuratie van de werkruimte, ontspanningsruimte en sociale ruimte. Deze factoren beïnvloeden niet alleen het lawaai, maar ook de concentratie, samenwerking, vertrouwelijkheid en creativiteit. Veel bedrijven weten dit instinctief en doen regelmatig oefeningen om de inrichting te optimaliseren. Echter, het onderzoek dat hen hierover informeert is hierin minder kwantificeerbaar en moet verder worden ontwikkeld.

Look & feel: hetzelfde kan worden gezegd over het onderzoek rond de ‘look & feel’ van kantoren, iets wat door sommigen als oppervlakkig wordt gezien, en toch serieus moet worden genomen als potentiële impact op welzijn en manier van denken – zowel voor de gebruiker als haar bezoekende klanten. Look & feel (en interieur), is zeer subjectief, iets dat waarschijnlijk anders wordt ervaren door mensen van verschillende leeftijd, geslacht en cultuur.

Actief ontwerp & beweging: een gegarandeerde route naar een betere gezondheid is beweging. Dit kan worden bevorderd door een actief ontwerp binnen het gebouw, en de beschikbaarheid van diensten en voorzieningen, zoals fitnesscentra, een fietsenstalling en groene ruimte, waarvan sommige binnen het kantoorgebouw of kantoorterrein kunnen worden geplaatst, of in de lokale omgeving. Er is niet enorm veel onderzoek over het verband tussen lichaamsbeweging en op kantoorproductiviteit, hoewel wat er wel is een lager aantal ziektedagen suggereert voor degenen die met de fiets naar het werk komen.

Voorzieningen en locatie: de lokale beschikbaarheid van voorzieningen en diensten wordt in het onderzoek steeds meer erkend als belangrijk voor de gebruikers. In het bijzonder de kinderopvang kan het verschil tussen werken en niet werken op een bepaalde dag bepalen, en in de relatief weinige studies waarin is geprobeerd dit te kwantificeren, is de financiële impact voor werkgevers aanzienlijk gebleken.

We zullen mogelijk verder moeten gaan dan groene, duurzame gebouwen.

Gezond, productief … groen?

Het bovenstaande samengevatte bewijs (verder uitgewerkt in het volledige rapport), omvat een groot aantal factoren die samenhangt met de fysieke omgeving van een kantoor. Een sterk oorzakelijk verband wordt gesuggereerd tussen het ontwerp en de gebruiker in de gezondheid, het welzijn en de productiviteit, zonder tot nu toe de vermelding van ‘groen gebouw’.

Er zijn gerenommeerde, solide studies die de groene ontwerpkenmerken van gebouwen suggereren die leiden tot gezonder, productievere gebruikers. Vaak komt “groen” overeen met een functie die koolstofarme of energie-efficiënte werking van het gebouw mogelijk maakt, zoals daglicht of natuurlijke ventilatie. Sterker nog, in veel gevallen lijkt er een vicieuze cirkel van een goed ontwerp te zijn dat werkt voor mens en planeet.

Het is echter veel te simplistisch – en potentieel schadelijk – te suggereren dat koolstofarme en bronnen-efficiënte gebouwen automatisch gezonder zijn en productiever voor de gebruikers, en we moeten daar eerlijk zijn over zijn. Er zijn tal van win-wins (voor mens en de planeet) en er zijn enkele spanningsvelden. Een paar van beide wordt hieronder aangegeven.

Gebruikers aan het stuur: wie vertrouwen heeft in de gebruiker en hen in het midden van het ontwerp zet, met inbegrip van persoonlijke controle over hun binnenmilieu, kan beloningen in termen van tevredenheid, productiviteit en energieprestaties oogsten. Dit stimuleert gebruikers om met de essentie van het gebouw te werken en omgekeerd. Er zijn ook aanwijzingen dat de gebruikers meer vergevingsgezind zijn en bereid zijn om te werken binnen een groter temperatuurbereik in een ‘groen gebouw’.

Het maximaliseren van het daglicht: dit gaat niet zonder uitdagingen (zonnewarmte, verblinding etc.), maar het daglicht heeft de potentie om de benodigde lichtniveaus voor een productieve, stimulerende omgeving te bereiken, terwijl de afhankelijkheid van elektrische verlichting vermindert. Dit is niet zo eenvoudig in kantoren met zeer diepe vloeren, dat is een uitdaging rond de status quo in vele markten. Echter, het gebruik van elektriciteit voor sommige verlichting is onvermijdelijk, en de verdere innovaties in een koolstofarme lichtontwerp zullen cruciaal zijn.

Passieve ontwerp … tot op zeker hoogte: waar de voordelen van frisse lucht en goed thermisch comfort kan worden geleverd door de natuurlijke ventilatie en passief ontwerp (of door gemengde systemen), is er een duidelijke win-win voor gebruiker en het energieverbruik. In veel gebieden van de wereld is er waarschijnlijk ruimte voor passieve technieken die vaker kunnen worden gebruikt dan momenteel het geval is. We moeten echter accepteren dat in sommige klimaten door hoge buitentemperaturen (zowel gedurende de dag als ’s nachts) en luchtvochtigheid enige klimaatbeheersing onvermijdelijk is.

Uit deze analyse zijn inzichten op te maken, met name ten aanzien van de verlichting, luchtkwaliteit en thermisch comfort:

 1. Voortdurende product- en systeeminnovatie is van cruciaal belang voor zowel het verhogen van de energie-efficiëntie als het verbeteren van de ervaring voor gebruikers. Dit lijkt snel te gebeuren, maar kan verder worden voortgestuwd vanuit klanten.
 1. De vastgoedsector moet zich meer betrekken bij het proces rond het koolstofarme electriciteitsnetwerk, de onderste community-schaal en nul-koolstofoplossingen. Dit omvat ook de noodzaak om op en in de buurt van locaties van hernieuwbare energie passende oplossingen te omarmen, die steeds efficiënter en rendabeler worden en toch door sommigen in de industrie nog worden bekeken als ongewenst of een afleiding.

Wat een groen gebouw drijft – bevorderlijk voor gezond, productief gebruik – is heel simpel:

 1. Goed ontwerp (zoals passieve oplossingen, zonwering en natuurlijke ventilatie waar mogelijk).
 2. Goede bouw (nieuwe technologieën, innovatie, slim beheer).
 3. Goed gedrag (geschikte kleding, aanpassingsvermogen en betrokkenheid bij systemen).
 4. Goede locatie (bevorder koolstofarm woon-werkverkeer en gemakkelijke toegang tot diensten en voorzieningen).

Groen bouwen is nu een werkelijk wereldwijde beweging, en mede door het gebruik van labelinstrumenten voor groene gebouwen, helpt dat om veranderingen in de markten over de hele wereld uit te rijden, toenemende vraag naar koolstofarme, hulpbronnenefficiënte bouwproducten en diensten te genereren. Er kan echter worden gesteld dat professionals van groen bouwen en voorstanders daarvan – dat wil zeggen wij zelf – niet zo attent zijn geweest op de behoeften van de gebruikers van het gebouw als we hadden moeten zijn. Symptomatisch is de ontwikkeling van gereedschappen van de meest groene-gebouwwaardering, die begon met de milieueffecten (energie, water, afval etc.) en daarna pas meer sociaal-economische maatregelen hebben opgenomen – maar misschien niet snel genoeg.

Deze complexe relatie tussen gezondheid, het welzijn, de productiviteit en het ‘groene gebouw’ wijst op een behoefte om de term ‘groen’ te herinterpreteren – sommigen zeggen het te redden – vanuit een samenkomen puur vanuit de milieubeweging. Of misschien moeten we ‘voorbij het groene’ gaan, om veel meer te praten over duurzame gebouwen. Hoe dan ook, het doel moet zijn die voordelen van gebouwen te optimaliseren voor mensen, en tegelijkertijd de planeet daar ook beter van te laten worden. Koolstofarme, hulpbronnenefficiënte, gezond en productief: waar we het eigenlijk over hebben zijn hoogwaardigere gebouwen.

Meten van de impact: een kader voor de beoordeling van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit

Er is een belangrijk verschil tussen het aantonen hoe verwant zaken zijn en aantonen hoe relevant zaken zijn. De vraag die er echt toe doet voor de meeste managers is deze: Hoe heeft mijn gebouw invloed op mijn mensen?

We hebben een manier voorgesteld voor kantooreigenaren en -gebruikers waarop men direct om kan gaan met deze agenda, met behulp van een eenvoudig raamwerk voor het meten van organisatorische of financiële ‘resultaten’, de perceptie van de werknemers en de fysieke kenmerken van het kantoor zelf. Zoals het schema aangeeft, is de verhouding tussen deze drie elementen het meest interessant.

Een belangrijke doelstelling bij de ontwikkeling van dit kader is om een ​​proces op te zetten dat het verzamelen van gegevens meer stimuleert door meer bedrijven op meer gebruikelijke manieren.

Samenvatting van een cijfers kader en de belangrijkste relaties

 

Financiële (of organisatorische)

 1. Ziekteverzuim: aantal dagen (of uren) jaarlijkse afwezigheid wegens ziekte.
 2. Het personeelsverloop / retentie: Percentage vertrekkende medewerkers van de reguliere, voltijdse werknemers in een bepaald jaar.
 3. Inkomsten uitsplitsing: Omzet per divisie / afdeling / team, per gebouw / gebouw zone, en / of per werknemer.
 4. Medische kosten: kosten voor het bieden van de medische verzekering of medische zorg aan werknemers per jaar.
 5. Medische klachten: incidenten van de gerapporteerde / gedocumenteerde medische klachten als gevolg van de fysieke werkomgeving of werkactiviteit.
 6. Lichamelijke klachten: aantal en soort klachten van fysieke ongemakken in verband met de werkomgeving (bijvoorbeeld temperatuur, verblinding, geluid).

Perceptuele

De hierboven genoemde financiële of organisatorische cijfers hebben betrekking op het meten van objectieve indicatoren. Belangrijke achterliggende opvattingen over de werkplek die moeilijker te kwantificeren kunnen zijn kunnen daarbij gemist worden, maar dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de menselijke prestaties.

Een onderzoekstest over effectieve perceptie verzamelt een reeks van zelf-gerapporteerde houdingen om inzicht te krijgen in de gezondheid, het welzijn en de productiviteit op het werk. De antwoorden die werknemers geven kunnen een schat aan informatie bevatten voor het verbeteren van kantoorprestaties.

Fysiek

Om de veronderstelling te testen dat het fysieke ontwerp en de werking van uw kantoor van invloed op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van kantoormedewerkers is, dient u informatie over de fysieke kantooromgeving zelf te verzamelen.

Een deel van het verzamelen kan worden gedaan met zeer directe maatregelen (verlichtingssterkte, verontreinigende stoffen of de temperatuur bijvoorbeeld), andere zijn meer een kwestie van de beoordeling (standpunten van buiten of de kwaliteit van de voorzieningen, misschien). De mate waarin dit intern kan worden gedaan of een externe deskundige ondersteuning vereist, varieert en is aan verandering onderhevig zodra nieuwe hulpmiddelen op de markt komen.

Een van de meest opwindende ontwikkelingen op dit gebied is verplaatsbare en draagbare technologie. Dit geeft de mogelijkheid om fysieke omstandigheden en menselijke gevolgen in real time te meten. Op het moment van dit onderzoek beginnen deze net regulier te worden. Het lijkt waarschijnlijk dat deze apparaten ons ​​begrip aanzienlijk zullen uitbreiden.

Gaan we in de komende jaren de opkomst van de Chief Welzijn Officer zien?

Praktische toepassingen en de business case

Wij zijn van mening dat tal van relevante gegevens er al zijn, maar dat organisaties de gegevens systematischer moeten gaan verzamelen, willen deze gegevens bruikbaar zijn. Men heeft vooral de neiging over deze gegevens niet te denken in termen van de locatie zelf – dat wil zeggen het wordt vaak niet verzameld op een ruimte-naar-ruimte basis.

In feite zitten veel organisaties op een schat aan informatie die, met een kleine zeef, vanuit belangrijke strategieën onmiddellijke verbetering opleveren voor hun twee grootste uitgaven – mensen en plaatsen, en de relatie tussen de twee.

Dit is minder moeilijk dan het lijkt. Het vereist een andere manier van denken en werken dan via extra en dure gegevensverzamelingen. Facility managers, bijvoorbeeld, hebben waarschijnlijk een schat aan gegevens over het gebouw zelf, de fysieke kenmerken en zelfs sommige resultaatcijfers – zoals fysieke klachten. Ook HR-afdelingen zijn vaak al in het bezit van de informatie over de houding van werknemers, evenals prestatiegegevens zoals ziekteverzuim, medische kosten, retentie, etc. En, natuurlijk, zal de CFO of financieel directeur zich goed bewust zijn van de inkomsten en gerelateerde financiële cijfers.

De ‘sweet spot’ in deze agenda is waar de cirkels op gebouwen (FM), mensen (HR) en financiën (CFO) overlappen, en toch profiteren zo weinig bedrijven van deze rijke ruimte. Dit vertegenwoordigt een enorme gemiste kans.

Als we beter begrijpen wat de relatie tussen de kantoor, mensen en organisatorische prestaties is, dan is het potentieel voor praktische toepassing aanzienlijk. Dit omvat vergelijkende beoordelingen van nieuwe ruimten, huuranalyse op bestaande ruimten, inbouwbegeleiding op gerenoveerde ruimten, enzovoort. Een beter begrip van hoe de gebouwen van invloed zijn op mensen moet leiden tot verbeteringen in en op de werkplek, en vormt een van de meest belangrijke zakelijke beslissingen die kan worden genomen.

Aan het begin van dit hoofdstuk van de belangrijkste bevindingen, benadrukken we het belang van de personeelskosten voor een doorsnee bedrijf. Door ons onderzoeksproces, werd het duidelijk dat er geen ‘toverformule’ is voor het ‘bewijzen’ van de business case. Wat wij hebben gedaan is aantonen dat de fysieke kantooromgeving (en inderdaad haar locatie) duidelijk impact heeft op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van het personeel. We hebben ook aangetoond dat er tools beschikbaar zijn om te helpen dit zo relevant mogelijk voor individuele organisaties te laten zijn.

Het is aan de individuele organisaties en hun adviseurs, om deze bevindingen toe te passen op hun eigen omstandigheden. Dat betekent rekening houden met uw eigen operationele kosten, en de impact die kleine verbeteringen in de productiviteit in de hele organisatie als geheel zouden hebben. Denk nog eens na over het diagram op de openingspagina van dit hoofdstuk. Wat is de financiële waarde van zelfs een kleine verbetering van de productiviteit, of een kleine daling van de afwezigheden in uw organisatie, in vergelijking tot een besparing op de energiekosten of zelfs huren?

Er is duidelijk een kans voor organisaties om anders te beginnen te denken en hun fysieke ruimte voor concurrerend gewin te gebruiken. Dit geldt van beleggers tot en met gebruikers, of bij bedrijven die kijken om een ​​hoger budget voor een goed presterende gebouw in opdracht te geven of op zoek zijn naar de aard van de ruimte die nodig is om zakelijk succes te laten realiseren. De methode die we voorstellen kan (deels of in zijn geheel) worden gebruikt door allerlei actoren in de sector die de kwestie beter willen begrijpen en het beste uit hun gebouwen willen halen.

Tot slot, welke rol is er voor de duurzaamheidsleidinggevende? Ze moeten misschien wel het scherpste inzicht van allen hebben. De vooruitstrevende duurzaamheidsprofessional kan worden gezien als een rol hebben in het helpen om alle drie sets van de bovenstaande rollen bij elkaar te krijgen om na te denken en samen te werken. Er is zelfs een reden te meer om voor te stellen dat gezondheid, welzijn en productiviteit synoniem zijn voor duurzaamheid. Gaan we de komende jaren het begin van de opkomst van de Chief Welzijn Officer zien?

Zij die zich niet met deze agenda verbinden, zullen op de lange termijn gaan lijden onder de gevolgen. Die bedrijven die de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers serieus nemen, zullen slagen en goed gedijen.

Meer informatie

Voetnoten

[i] Geciteerd in Browning B. (2012) The Economics of Biophilia: Why designing with nature in mind makes sense. Beschikbaar: http://www.interfacereconnect.com/wp-content/uploads/2012/11/The-Economics-of-Biophilia_Terrapin-Bright-Green-2012e_1.pdf Laatste maal geopend op 12 August 2014

What Colour is your Building?: Measuring and reducing the energy and carbon footprint of buildings David Clark. Beschikbaar: http://www.ribabookshops.com/item/whatcolour-is-your-building-measuring-and-reducing-the-energy-and-carbonfootprint-of-buildings/77531/summary Laatste maal geopend op 12 Augustus 2014

[ii] TNO Monitor arbeid (2014) De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland. Beschikbaar: http://www.npdi.nl/documenten/publiek/2015/BrZiekteverzuim2014.pdf Laatste maal geopend op 31 Juli 2015

[iii] US Department of Labor (2010) Absences from work of employed full-time wage and salary. Cited in Browning B. (2012) ibid.

[iv] ACAS (2014) Promoting Positive Mental Health at Work. Beschikbaar: http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1900 Laatste maal geopend op 12 Augustus 2014

[v] Medibank (2005) The Health of Australia’s Workforce. Beschikbaar: https://www.medibank.com.au/Client/Documents/Pdfs/The_health_of_Australia’s_workforce.pdf Laatste maal geopend op 12 Augustus 2014 [helaas digitaal niet meer beschikbaar]

Direct Health Solutions (2013) Absence Management Survey. Beschikbaar: http://www.dhs.net.au/insight/2013-absence-management-survey-summary Laatste maal geopend op 12 Augustus 2014

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Realiseer jouw DroomThuis
in 7 stappen

This post is also available in: English