Vermenging van verschillende grondstoffen die samengesteld weer grondstof zijn voor het maken van producten. Bijvoorbeeld betonmengsels die worden aangeleverd om te vermengen met water en zo te verwerken.