Huurders, Kopers en Beleggers

Huurders en kopers nemen nu gedwongen 2 beslissingen tegelijk; WAAR je woont/ werkt en HOE je daar woont/ werkt. Scheid deze beslissingen van elkaar, om ze na elkaar en onafhankelijk van elkaar te nemen. Lees en leer in gratis ebooks, boeken, op de website en ga naar de (GRATIS*) opleidingen.

Gebruik gefocust bouw- en vastgoed management maakt hier het verschil, ook voor de gebouweigenaar! De inclusieve, circulaire en klimaat positieve buurt, gebouw en woning oplossingen organiseren voor gemeente, bedrijfsleven en burger. Dat kan al lang, gaat veel sneller dan traditioneel, maar doen we het ook?

John Nederstigt -wethouder economie en duurzaamheid Haarlemmermeer- ontvangt de Olifant boek

Wonen, zorgen of lesgeven van binnen naar buiten, je beste inrichting en inbouw zelf bepaald. Dat is voor de meeste woonwensen uitgangspunt. Help jij bewoners in het vinden van de beste vraag en geleid je ze vervolgens naar het beste antwoord? Klimaat-neutraal, energie-neutraal, nul-op-de-meter, passief-huis, circulair enz., het is vaak een doolhof voor bewoners. Hoe voorkom je verwarring door het gebruik van technische termen? Hoe communiceer je helder vanuit het wonen en werken zelf en vanuit het perspectief van eigendom en (sociale) belegging.

Download meteen het GRATIS e-book “de Olifant dendert door de Circulaire Stad”

Vul je naam en email adres hiernaast/-onder in, zodat ik je het e-book meteen kan toezenden! En duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen.

 • Ligt jouw interesse in klimaat positief realiseren van gebouwen en woningen?
 • Zit jouw interesse in de Circulaire Economie implementatie in gebouwen en woningen?
 • Drijft het plezier van thuiswaarde creatie voor jouw klant jou om verwachtingen te overtreffen?
 • Drijf jij op coöperatieve samenwerking en actie om met elkaar te bouwen voor gelukkige bewoners?

Gebouw gebruik kent korte termijn beslissingen en dito resultaten, beleggingen juist lange termijn beslissingen en resultaten. In bouw en vastgoed worden deze (te) vaak vermengd en niet onderkend met ongewenste conflicten en tegenstellingen als resultaat. De kennis om het anders te doen is al oud en veelvuldig gerealiseerd in de praktijk, maar relatief onbekend bij beslissers. Wij organiseren graag voor jou de brug tussen theorie en praktijk. In Vlaanderen komt veranderingsgericht bouwen uitgebreid in beeld, ontwerpen en realisatie, meer daarover in dit document. In Nederland is met het IFD (Industrieel Flexibel Demontabel) bouwen programma al veel ervaring in ontwerp en realisatie opgedaan. Wij delen die graag op deze site.

Prof. Jacqueline Cramer -oud minister van Milieu- ontvangt de Olifant book

Verdeelde prikkels (split incentives)

Verdeelde prikkels (split incentives) ontstaan in gebouwen door de onjuiste organisatie – functioneel en technisch – van de huidige bouw en vastgoed economie. Oplossingen die deze verdeelde prikkels voorkomen bieden de kwaliteitsbelegging met minder risico nu en tegelijk hogere tevredenheid van bewoners!

Maak grote stappen naar SDG (Duurzame Ontwikkeling Doel).

Stichting BRIQS richt zich primair op doel 11, met daarbinnen de doelen 7, 8, 12 en 13:

7: Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

8: Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam!

12: Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen

13: Neem dringende maatregelen om de klimaatverandering en de impact ervan te bestrijden

Grote kans dat je hier jouw oplossingen vind!

Niemand verwacht dat de supermarkt zijn winkel laat inrichten door de eigenaar van het winkelcentrum toch? Laat staan dat die winkelcentrum eigenaar kan bepalen hoe de winkel er het beste van binnen uit zal moeten zien…

Waarom zijn we dan nog wel gewend dat ontwikkelaars, corporaties en beleggers onze woningen niet alleen invullen? Maar vervolgens zij zelfs de volledige invulling daarvan bepalen, en voor die paar overblijvende keuze opties ons de hoofdprijs laten betalen…

En dat in een tijd waarin iedere bewoner unieke persoonlijke woonwensen heeft, deze woonwensen steeds meer uit elkaar lopen en bovendien in onze opeenvolgende levensfasen steeds sneller veranderen in een telkens weer verrassende richting…

De wereld van gebouwen staat voor enorme uitdagingen, maar vooral voor bijzondere snelle en prettige oplossingen. Marjet zet ze graag voor je op een rij:

Download meteen het GRATIS e-book “de Olifant dendert door de Circulaire Stad”

Vul je naam en email adres hiernaast/-onder in, zodat ik je het e-book meteen kan toezenden! En duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen.

Dit gratis e-boek is nu beschikbaar in de Nederlandse taal, de Engels versie wordt voorbereid. Als je geïnteresseerd bent in de vertaling naar het Engels of een andere vraag hebt, laat het ons weten via de contactpagina zodat je een van de eerste bent om het te ontvangen bij publicatie.

Met deze informatie ontdek je:

 • Welke uitgangspunten van belang zijn als leidraad
 • Wat er allemaal al is aan kennis en kennissen om verder op te bouwen
 • Wie er allemaal al samen met je aan de slag kan en wil hierin
 • Hoe je greep krijgt op jouw levensdoelen en ze gaat vervullen
 • Hoe tijd, geld, kwantiteit en kwaliteit meetbaar zijn op jouw pad

Werken aan woongenot afgestemd met gezonde economisch en ecologische principes

Adaption of changeWanneer deze nieuwe business modellen en eigendom principes worden ingevoerd zal dat direct leiden tot beter woongenot en het behoud van de vrijheid van de bewoners voor de toekomstige nieuwe aanpassing.  Geïnteresseerd in de voorbeelden waaruit dat blijkt? Openheid naar de onbekende toekomst voor elke bewoner is van onschatbare waarde.

Vind hier je team samenwerking

Dit open concept leidt tot verschillende uitgangspunten, die alle uitgaan van fysieke, financiële en mentale ontkoppeling van basis gebouw en inbouw en het koppelen van ontwikkeling aan gebruik:

 • De levensduur wordt ontkoppeld; van enkele jaren voor je meubels, ruim tien jaar voor een inbouw en honderd jaar voor het basis gebouw tot wel duizend jaar voor het gebied;
 • Het eigendom wordt eveneens gesplitst. De meubels zijn van elke gebruiker, inbouw is eigendom van de bewoner, het basis gebouw is van de groep en het gebied is van de stad;
 • In de bouwtechniek kan een scheiding ontstaan tussen de inbouwtechniek en de bouw van het basis gebouw;
 • In het exploitatiemodel gaat het bij de inbouw om consumeren, bij het basis gebouw om investeren en bij het gebied om waardecreatie.

Doe nu je eerste stap naar jouw werkplezier met helder doel voor ogen

Lees gratis over de vele voordelen en voorbeelden en werk mee aan de invoering daarvan. Inzicht in de juiste informatie, op het juiste moment. En niet te vergeten; dan weet je exact waarom jouw eigen beslissingen in eisen en wensen het ultieme verschil maken om de waarde te leveren waar je voor staat.

Download meteen het GRATIS e-book “de Olifant dendert door de Circulaire Stad”

Vul je naam en email adres hiernaast/-onder in, zodat ik je het e-book meteen kan toezenden! En duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen. Dit gratis e-boek is nu beschikbaar in de Nederlandse taal, de Engels versie wordt voorbereid. Als je geïnteresseerd bent in de vertaling naar het Engels of een andere vraag hebt, laat het ons weten via de contactpagina zodat je een van de eerste bent om het te ontvangen bij publicatie.

Vervul jouw klant dromen met gelijktijdig betere beleggingen!

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden