Waarde van vastgoed -gemeten in transactiewaarde van vergelijkbare gebouwen- is het uitgangspunt voor de WOZ belastingheffing van de gemeente. Daarom moet je streven naar behoud van waarde en voorkomen dat eigenaren (tijdelijk) niet kunnen betalen.

Zorg dat je eerst warmte kunt leveren aan alle gebruikers voordat het aardgas eraf gaat; een koude woning wordt niet verhuurdEigenaren van woningen, kantoren en winkels zijn afhankelijk van de verhuurbaarheid van hun vastgoed. Zorg daarom dat je eerst warmte kunt leveren aan alle gebruikers voordat het aardgas eraf gaat; een koude woning wordt niet verhuurd.

Verhuurbaarheid

Gebouwen die geschikt zijn voor de huidige en de toekomstige functie hebben meer waarde en leveren daardoor uiteindelijk meer WOZ-belasting op. Behalve bij woningen, betaalt de huurder ook WOZ-belasting aan de gemeente, dus het belang telt dan dubbel. Verhuurbaarheid wordt makkelijker door de warmte te leveren die betaalbaar, betrouwbaar en veilig is.

Tegelijk betaalt de gebruiker de warmte meestal niet aan de gebouwverhuurder, maar bijvoorbeeld aan het energiebedrijf. Daardoor weet de verhuurder vaak niet hoeveel de energie kost of welke van de aardgasvrije oplossingen het beste is. Zorg er dus voor dat de alternatieven jou tijdig bekend zijn en bij wie je voor welke oplossing moet zijn om zo goed en zo snel mogelijk over te gaan naar aardgasvrij.

Behoud van gemeentelijke inkomsten

Zorg dat je communicatie intern en extern over waardevaststelling van onroerend goed tijdig helder is. De interne organisatie moet klaarstaan om jou te ondersteunen met de juiste tools. Bepaal vooraf welke informatie je nodig hebt, hoe je die ophaalt en bijhoudt. De belastingdienst heeft meestal al informatie over de huurders van kantoren en bedrijven via de WOZ-belasting. De gegevens over woninghuurders kun je mogelijk uit het bevolkingsregister halen. Houd daarbij rekening met de privacywetgeving.

Download mijn gratis e-book ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Wil jij alles weten over alle stappen die je moet zetten in de overstap van het aardgas af? Download dan hier mijn gratis e-book.

Download hier: ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Praat mee

Weet jij met wie je in jouw kernorganisatie moet samenwerken om de WOZ-belasting goed in het oog te houden? Deel het in de reacties.