Jouw team

De Stichting BRIQS werkt samen met individuele eindgebruikers, investeerders, industriele bouwbedrijven om haar kennis en kunde te ontwikkelen en te delen met de onderzoek en onderwijs gemeenschap over de hele wereld, te beginnen in Nederland via oa de Universiteiten TU Delft, RUN en TU/e en Hogescholen Utrecht en Rotterdam.

Wij werken in nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen in Nederland door middel van het opnemen van hun docenten, onderzoekers en afgestudeerden in hoge energieke workshops, projecten en onderzoeksprogramma’s. En zien uit naar verdere samenwerking.

De oprichter en voorzitter Remko Zuidema is vastbesloten om dit netwerk van enthousiastelingen te vormen en uit te bouwen om de gebouwde omgeving te veranderen via het direct opnemen van de kennis en de wilskracht van de eindgebruiker met die van de investeerder en inventieve bouwnijverheid.

Vanuit de kennisdragers rond Open Bouwen en Grondstoffen gebruik is bovenal dankbaarheid verschuldigd aan:

John Habraken als grondlegger van Open Bouwen, emeritus hoogleraar TU/e en MIT;

Stephen Kendall als emeritus hoogleraar Ball State University en de verbinder met vele ontwikkelingen in de wereld;

Karel Dekker als adviseur en oud TNO leidinggevende rond BouwBesluit en Open Bouwen;

Frans van der Werf als architect en auteur Open Ontwerpen;

Jan Henk Welink vanuit het TU Delft Platform Duurzaam Grondstoffen gebruik;

Mieke Oostra als lector op de Hogeschool Utrecht met Kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven;

Daarnaast voor wat betreft merk en marketing opzet, teksten, vertalingen, website en andere techniek is vooral dankbaarheid verschuldigd aan:

De vele blogs en andere teksten van Aldi van Lierop vanuit haar bedrijf AldiSchrijft;

De strakke supervisie over de Nederlandse en Engelse teksten in handen van Saskia Steur vanuit haar bedrijf Blog Atelier Foundation;

Merijn Kegel, Ron Scheerer en team vanuit het bedrijf Webalist voor de website en vele achterliggende technologieën;

Marielle van der Vlies van Succes met je Bedrijf in haar enthousiasme en de sturing naar effectieve web implementatie;

En daarnaast korte(r) maar daarin niet minder belangrijke assistentie via de merk en marketing uitgangspunten opgezet door Frans van het Schip vanuit zijn bedrijf ProPositions; de vormgeving door het team van Anneke Maessen vanuit haar bedrijf FrisseWind; de beschermingsinspanningen van ons intellectuele eigendom door Jaap Ozinga van Noordzij Partners; teksten van Birgitta Langen vanuit haar bedrijf Woord; uitschrijven van teksten door Diana van Eynde vanuit haar bedrijf Goed Verwoord; diverse vertalingen naar het Engels door Geraldine Nesbitt vanuit haar bedrijf Write Away.

De lange lijst van teamleden zal telkens worden ingevuld, hoewel sommige mensen gevraagd hebben om hun samenwerking low-key te houden.

This post is also available in: English