Voor de transitie is het essentieel dat je de ambtelijke kernorganisatie voorbereidt en veiligheid biedt in deze spannende tijd. Kennis, kunde en de benodigde mindset kun je niet vroeg genoeg ontwikkelen. Bereid dit voor in combinatie met de budgetten van onderwijs, welzijn, zorg, sport, cultuur en de WMO voor woningaanpassingen, verkeersinrichting en lokaal transport.

Alle stappen die ik heb beschreven in mijn voorgaande blogartikelen vormen de input voor het uiteindelijke onderdeel: je eigen kernorganisatie. Dit is, verwacht ik uiteindelijk, het belangrijkste onderdeel voor jou.

Een gemeentebrede uitdaging

Het is een gemeentebrede uitdagingWanneer je de netten voor nutsvoorzieningen van elke buurt opnieuw moet laten aanleggen, zul je ook alle bestratingen, de riolering en soms ook de drinkwatervoorziening mee willen nemen in de planning. Heb je de afschrijvingen van die netten hierop al afgestemd? En hoe zit het met de gemeentelijke gebouwen en gebouwen waarvoor de gemeente medeverantwoordelijkheid draagt, zoals voor onderwijs, welzijn, sport, cultuur en zorg? Het is een gemeentebrede uitdaging!

Overzicht

Hoe houd je overzicht op alle acties van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad? Het gaat om betrokkenheid van de volledige gemeentelijke organisatie en daarmee afstemming tussen vrijwel alle gemeentelijke budgetten. Wat heb je nodig om de transitie inzichtelijk te maken en aan te pakken samen met bewoners, bedrijven, media en andere organisaties? En over welke transacties heb je het dan? Heb je alle stappen dan op een rij? Weet je precies welke besluitvorming nodig is en welke procedures en welk tijdspad dit vergt?

Richt je op concrete en makkelijk te implementeren onderdelen en bepaal de eerste stappen die je moet zetten; neem initiatief. Stel een lokale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) op als basis van besluitvorming door de gemeenteraad. Daarmee benoem je wat de maatschappelijke investeringen en opbrengsten zijn, naast de financiële kosten en baten. Dit helpt je in de gesprekken met de lokale bewoners en organisaties.

Download mijn gratis e-book ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Wil jij alles weten over alle stappen die je moet zetten in de overstap van het aardgas af? Download dan hier mijn gratis e-book.

Download hier: ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Praat mee

Wie zijn de betrokken afdelingen en ambtenaren van de gemeente en hoe zijn die intern verbonden? Wie in je transitieteam vormen die samenwerking intern? En welke conclusies trek je uit dit verschil of heb je jouw team klaar? Deel het in de reacties.