Lezingen en Seminars

Lezingen, workshops, seminars en masterclasses over deze onderwerpen:

  • Uitfaseren van fossiele stoffen vanwege klimaatproblemen zoals in aardgas om gebouwen te verwarmen en als grondstof in bouwproducten.
  • Nieuwe grondstoffen op aarde zijn beperkt, dus verstandig (her)gebruik daarvan via circulaire economie in gebouwen is belangrijk;
  • Een leidende rol van de gebruiker en bewoners in de rol van bouwconsument en zijn Gezondheid, Welzijn en Productiviteit. Dit naast die van de belegger waar over het algemeen goed naar geluisterd wordt;

Goed voor de wereld, goed voor stichting briqs, maar het is niet meer hier bij te houden!

Het aantal bijeenkomsten en de diversiteit hierin is te tijdrovend om hier een plek te krijgen, daarom meer op de social media accounts zoals LinkedIn en FaceBook van briqs en Remko Zuidema

ETH Zurich CH, The Future of Open Building Congress, september 9-11 2015

open_buildingimg_3360Congres met de BRIQS presentatie over “Open Building as the basis for Circular Economy Buildings” op maandagmiddag 9 september om 17 uur. Dit is een verslag van het congres.

Naast 3 dagen congres met vele lezingen heeft een bezoek aan het InselSpital en hoge school in Bern CH plaatsgevonden. Volgens de open bouwen principes gerealiseerde gebouwen van het academisch ziekenhuis voor oa de verzamelende eerste hulp, research en analyse labs en operatie afdelingen.

Circulariteit in de gebouwde omgeving congres op 1 juli 2015, TU Delft, faculteit Bouwkunde

Lezing Time Based Design met 1,5 uur informatie, documentatie en workshop over de ontwikkelingen in Japan en Nederland. Meer informatie hierover op c2cinspiredlab en de presentatie download.

Naar een circulaire economie in de bouwsector 22 mei en 18 juni 2015 | 09.00-12.30 uur LEF future center Rijkswaterstaat

Brainstromsessies over het tot stand brengen van een circulaire economie in de bouwsector. Beleid maakt de bouw niet circulair, maar het kan wel helpen. Denk onder professionele begeleiding van LEF future center Rijkswaterstaat mee over de slimste rol van de overheid voor een circulaire economie in de bouw.

Circulaire economie kansen workshop Genk (B) op 28 april 2015 over de impact op de bouwpartners van Open Bouwen introductie in de regio

Vlaamse en lokale partners hebben de opdracht gegeven om het potentieel van circulaire economie in kaart te brengen met co-creatiesessies. Naast het creëren van nieuwe businessplannen is er ook nagedacht over hoe de ruimtelijke en economische ontwikkelingen best op elkaar afgestemd kunnen worden, een belangrijk aspect in het TOP Limburg project. De uitkomsten van de co-creatiesessies bevestigden het potentieel van de regio in deze nieuwe “circulaire economie”!

Bewuste Bewoners Bootcamp: 11 april 2015 Park 20|20 Hoofddorp

In een programma van een volle dat werkte een groep aan de realisatie van hun thuis mogelijkheden. Zij ontvingen de introductie tot de nieuwe wereld van de bewoner die zijn gezondheid, energie en grondstoffen gebruik en zijn veranderingen serieus neemt en zijn bereid zelf tot actie te willen overgaan. Voor meer informatie over de volgende workshop zie www.openwonen.nl.

Smart City Collective to Bandung

Dit bezoek van 17 februari 2015 heeft geleid naar projecten in die opgenomen zijn in dit video verslag. Daarna is verder gegaan met de voorbereidingen van de AsiaAfrica Conference 22-24 april in Bandung om de resultaten te laten zien.

Group Decision Room vergadering Biobased Gebouwen

Bijna 30 deelnemers kwamen samen op de middag van 31 maart 2014 in de onderzoek boerderij van Wageningen Universiteit in Valthermond (Drenthe NL). Deze brainstorm bijeenkomst ging over de impact van bouwmaterialen op binnenklimaat en verder naar het gezondheidseffect voor de feitelijke gebruikers van de gebouwen. BRIQS maakte deel uit van de groep om inzicht te geven op de verschillende belangen van de eindgebruikers en de investeerders. Hoe deze effecten te meten en hoe dit te presenteren als een argument voor klanten in hun verstandige keuzen voor hun gebouw. Een lange lijst van ideeën is gemaakt en deels besproken.

Green filmmaking workshop ‘Sustainable Production in Practice’

vond plaats op 19 maart 2015 van 13:30 tot 17:30 @pllek in Amsterdam. Hoe gaan we om met onze materialen en producten op de set? Vooral in ‘the middle of nowhere’ een leuke uitdaging! Bekijk de film van dit event:

Een uitgebreid verslag vind je op hun website www.greenfilmmaking.nl en bij het Filmfonds.

Workshop Circulaire Economie in de praktijk: 3 februari 2015 TUDelft

Hoe anders is Vastgoed in de Circulaire Economie vergeleken bij andere economische gebieden? Een  lecture van een uur over Vastgoed Circulaire Economie. De presentatie kun je vinden op Slideshare.

Rondetafelgesprek bij NRC Rokin Amsterdam, 16 december 2014:

Innovatieve drivers in toekomstige stedelijke ontwikkeling: Plusbusiness (Dutch)

DGBC.nl Participanten dag, Workshop Are Healthy Buildings Sexy? 27 November 2014 bij Forbo Assendelft

Wie wil een gezond gebouw? Wat is een gezond gebouw waard en hoe koop of verkoop je een gezond gebouw? http://www.dgbc.nl/content/dgbc-participantenbijeenkomst (Dutch)

Lezing bij VIBA Expositie: 6 november 2014 Den Bosch

briqs - viba meHoe het commercieel uitbesteden werkt in de dichte stedelijke omgeving. Dat vertelt over de gestapelde gebouwen met meerdere functies, gebruikers en eigenaren vinden van een manier om kracht te sluiten.

Dutch Design Week Eindhoven: maandag 20 en donderdag 23 oktober 2014 op Circular Economy HOTSPOT: lecture: “The two requirements on Circulair Economy in buildings”

Twee opgaven leiden naar invulling van de circulaire economie in gebouwen en haar omgeving:
– Denk en doen van 3D naar 4D in gebouwen door de tijd integraal mee te nemen in de gebouw(de) ontwikkeling;
– Van EEN klant naar TWEE – de gebruiker en de belegger – nadrukkelijk als co-opdrachtgevers plaatsen naar de bouwwereld.
Aan de hand van voorbeelden wordt getoond welke duurzame mogelijkheden dan in de markt zijn ontstaan en hoe die markt in verschillende landen daarop heeft gereageerd. Nederland liep hier 20 jaar geleden in voor en wordt nu ingehaald door landen in de wereld op basis van oorspronkelijk Nederlands gedachtegoed. Pakken we nu direct samen de draad weer op? Mensen maken of breken in hun beslissingen de circulaire economie. Dus nu via de Sociale (People) belangen de Systemen (Profit/Prosperity) implementeren die de Ecologische (Planet) voorwaarden voor een volhoudbaar leven mogelijk maken.

Lezing: 25 September 2014 op de Surya University, Environmental Engineering, Serpong Banten Indonesia

Lezing “How social & ecological loops come together in 4D development of buildings”

At the Bandung Smart City Conference & Mini Expo 2014 by ITB

Deze conferentie vond plaats op 22 en 23 September 2014. Onderdeel van een ontmoetingen week van de NL delegatie. Gedurende het verblijf in Bandung, is een korte film gemaakt over de samenwerking in Smart Cities:

In Bahasa Indonesia:

In English:

In Dutch:

3rd Jakarta Green Building Conference, APN Meeting & Mini Expo 2014 by GBC Indonesia

Deze conferentie vond plaats op 8 en 9 mei 2014. Het is alweer de derde keer dat Remko Zuidema hier aanwezig is. Dit jaar voor het eerst in een samenwerking vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend NL, georganiseerd voor Nederlandse ondernemers in duurzaam bouwen.

NAVS themabijeenkomst Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen en eigendomsrechten

Op 17 april 2014 nam Remko Zuidema deel aan een open en boeiende paneldiscussie over duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen en eigendomsrechten. Samen met Ed Nijpels (NLingenieurs), Thomas Rau (Rau Architects) en Florens Slob (Van Gansewinkel Groep). Een boeiende discussie volgde tot laat op de avond met de aanwezige vastgoed partijen en Amersfoortse raadsleden.

Remko Zuidema gespreksleider bij Reframe Housing 2014

Remko Zuidema was 15 april samen met Thomas Verhagen (Dialogues House) gesprekleider bij de workshop Slim financieren; over nieuwe verdienmodellen op de TU Eindhoven. Lees meer op onze Slim Financieren blog over deze bijeenkomst.

De financiering is een belangrijk knelpunt bij het vlot trekken van de woningmarkt. Voor financieringen zijn aantoonbare cashflow, beperkt risico en harde & zachte zekerheden van belang. Maar wachten op geld van onze vaste banken, die steeds meer over duurzaam financieren praten, hoeft niet. Immers een bank kan ook andere diensten leveren die nodig zijn, zoals het inschatten en spreiden van risico’s of het dienen als netwerk/ platform van kennis en distributiekanaal voor slimme (financiële) producten. We gaan richting verdienmodellen op basis van meerdere partijen: de ontwikkelende gebruiker of de belegger gaan samen met de financier en andere belanghebbenden de markt op. Waarom worden crowdfunding, krediet unies en social impact bonds nog steeds zo weinig benut?

Workshop voor studenten van Hogeschool Utrecht

Op woensdag 20 november 2013 ontmoette Remko Zuidema laatstejaarsstudenten van de afdelingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht. Tijdens een besloten lezing legde hij de nadruk op de principes van de Circulaire Economie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe organisatie in de bouw. Op basis daarvan zijn studenten zelf ideeën gaan ontwikkelen over circulair denken in de bouw(industrie) en in vastgoed. Vooruitstrevende afstudeerstages zijn het gevolg.

Seminar TU Delft over Circulaire grondstofeconomie

Op 6 november 2013 hield Remko Zuidema een inleiding over de circulaire grondstofeconomie met de titel: Bouwgrondstoffen, van keten naar kringDe bijzondere uitdagingen. De inleiding maakte onderdeel uit het seminar Grondstoffentracering, de uitdaging, van de TU Delft. Behalve Remko waren er sprekers van de TU Delft, van metaalwerkgeversorganisatie FME en uit de hoek van ondernemers.

Greenbuilding Council Brazil: integratie met sociale duurzaamheid

In 2011 was Remko Zuidema als workshopleider te gast bij de Greenbuilding Council Brazil. In december 2012 bezocht Remko een aantal universiteiten waaronder USP, Mackenzie en UNICAMP en bedrijven in Brazilië rond het thema: Energie en grondstoffen in het kader van duurzaamheid. Dit ter voorbereiding op zijn bijdrage over de laatste ontwikkelingen tijdens het congres van de Greenbuilding Council in augustus 2013 in Sap Paulo.

Groene gezondheidszorg huisvesting in Jakarta

Vier thema’s stonden centraal tijdens de conferentie GreenRight, georganiseerd door de Green Building Council Indonesia in Jakarta op 11 april 2013:

  1. Indonesia Movement Toward Sustainability;
  2. Green Building;
  3. Green Cities;
  4. Green Healthcare.

Het laatste onderwerp nam Remko Zuidema voor zijn rekening in een lezing mede namens de Nederlandse Ambassade. Natuurlijk zette hij het item in het licht van de circulaire economie, goede gebouw aanpasbaarheid en de voordelen die daaruit voortvloeien voor de snel ontwikkelende gezondheidszorg.

Masterclass laat winstgevendheid circulaire bouweconomie zien

Op dinsdag 2 april 2013 organiseerde Jan-Henk Welink van het Platform Duurzaam Grondstoffenbeheer van de TU Delft een masterclass rond het thema Meer winst in de bouw door een circulaire economie.

Remko Zuidema was er de eerste spreker. Hij toonde aan dat een nieuwe, circulaire manier van werken de bouw winstgevender maakt. Hennes de Ridder, emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de TU Delft, sprak over de LEGOlisering van de bouwCirculaire materiaalstromen in de bouw was het onderwerp van de inleiding van Duzan Doepel. Doepel is lector voor duurzame architectuur en stedenbouw aan de Rotterdamse academie voor bouwkunde. Tenslotte hield Elma Durmisevic een inleiding over Future Buildings – Design for Disassembly; experiment or necessity? Elma is verbonden aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente.

In het vakblad Afval van juni 2013 stond een verslag van deze masterclass: Circulaire bouw vraagt om losse stenen.

Werkconferentie Natuurlijk Bio-Based bouwen

RDM Campus Rotterdam, donderdag 28 maart 2013. Het thema Business models and architectural strategies for closing Bio-Based cycles stond centraal tijdens een van de sessies van deze werkconferentie. Een aspect van bio-based building dat specifieke nadruk kreeg in de werksessie was Bio-Based business models & Circular Economy. Duzan Doepel, lector voor duurzame architectuur en stedenbouw aan de Rotterdamse academie voor bouwkunde, leidde de sessie. Remko Zuidema gaf er zijn visie op.

This post is also available in: English