beton pijlerHebben we geen ervaring in duurzame energie implementatie meer nodig? Weten we alles al en gaat er dus nooit wat fout? Aanpassingen aan systemen en gebouwen faciliteert verandering vanuit eerdere uitvoering. Zonder deze sleutel tot verbetering kunnen verliesmodellen niet verbeterd worden of is de drempel naar leren van verbeteringen zo hoog dat deze niet op gang komt.

Het bezoek aan het gebouw NEXT21 in Japan – het appartementengebouw in de stad Osaka met live experimenten op het gebied van indeling, levensloop, hergebruik, energie en klimaat zoals in een ander blog besproken – leert me het schoolvoorbeeld van de ruimte die Open Bouwen biedt aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende wensen van bewoners. Hoe een nutsbedrijf na ruim 20 jaren steeds vooruit blijft kijken om levenslang te leren. Deze video laat in sneltreinvaart het project zien:

Wooncyclus

NEXT21aOsaka Gas bouwde NEXT21 in 1993 voor zijn werknemers. NEXT21 is een experimenteel woningbouwproject. Het doel is om voor de nabije toekomst een ideale stijl van stedelijke behuizing met meerdere, onderling verschillende units te ontwikkelen. De nadruk ligt op bescherming van het milieu, energiebesparend comfort voor bewoners en de mogelijkheid om in de veranderende persoonlijke en maatschappelijke behoeften te voorzien. De werknemers van Osaka Gas en hun gezinnen leven daadwerkelijk in NEXT 21. Hun praktische, dagelijkse ervaringen met deze geavanceerde woonomgeving en voorzieningen geeft Osaka Gas de mogelijkheid om nieuwe concepten voor duurzame huisvesting in een multi-unit gebouw te analyseren, te testen en er op te reageren. Dat doet Osaka Gas samen met zijn productleveranciers. Vervolgens kunnen die nieuwe concepten dan worden uitgerold in het gebied waar het nutsbedrijf actief is. Klaar voor de praktijk van de toekomst. Vele Japanse bedrijven werken zo met Osaka Gas samen. Kijk met me mee!

Medewerkers mogen maximaal vijf jaar in het gebouw wonen. Elke zeven jaar start er een nieuwe fase met nieuwe uitgangspunten op ontwikkelingen waaraan Osaka Gas dan twee jaar kan werken. Dus steeds zijn er appartementen bewoond en andere in ontwikkeling. Omdat er ook daktuinen en grote groene ruimtes zijn opgenomen, kun je het echt zien als een oase van gezond leven in de grote stad. Osaka Gas ontwikkelt veel op het gebied van energiebesparing en omzettingen en probeert dat dus op haar eigen medewerkers uit. Echt heel interessant! Wel jammer dat de Engels sprekende medewerker was verhinderd. Met handen en voeten praten over technologische ontwikkelingen op energiegebied valt niet mee! Maar in Japan kom je altijd ver door samen naar de oplossing te blijven zoeken.

Tradities vertaald

NEXT21.16 Empty Unit July'13In NEXT 21 zie je ook het typische Japanse concept van vloeren op verschillende hoogten in woningen terug. We waren te gast bij een woning ingericht voor vier generaties vrouwen die daar samenwonen; overgrootmoeder, grootmoeder, moeder en jonge dochter. De verhoogde galerijvloer van zestig centimeter boven de betonnen constructievloer om de woning heen is bedoeld om de toe- en afvoerleidingen van alle nutsvoorzieningen buiten op de galerij naar de woningen onder te brengen en vooral makkelijk bereikbaar te houden voor onderhoud en regelmatige veranderingen. Vervolgens gaat de woning binnen snel na de Genkan* op datzelfde buiten niveau over op het parket niveau van bijna twintig centimeter meer. Daarna volgt het nog hogere Tatami** (slaap)kamerniveau voor een aantal kamers. Onder die kamervloeren zijn – heel handig – grote schuifladen verwerkt om bergruimte te maken van meer dan twintig centimeter hoog. Zie voor meer informatie over deze concepten in onze blogs over verhuur en eigendom van woningen in Japan.

En nu Nederland nog

NEXT21 floorJapanse wetgeving rondom gebouw en inbouw gaat dus uit van individuele woonbehoeften. Dat geeft nu Japanners maximale vrijheid om binnen te wonen zoals zij dat willen. Alle wetgeving in Nederland en de meeste andere landen is gebaseerd op ‘theorie’ en een ‘standaard’ woongedrag, bijvoorbeeld in de indeling van een woning. We weten allemaal dat een standaard indeling nooit past en zeker geen vrijheid in verandering van gebruik geeft. In een stad als Amsterdam met meer dan 180 nationaliteiten is een one-size-fits-all toepassing zelfs maatschappelijk onverantwoord, toch?

Wil jij maximale vrijheid in wonen krijgen, dan moeten leveranciers kunnen volgen en helpen veranderen, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat jij nodig hebt. In Japan hebben fabrikanten inmiddels geleerd om in te spelen op ieders kwalitatieve woonwensen, mede ook omdat hun voortbestaan als merk daarvan afhankelijk is. Dat leidt tot innovaties en betaalbaar industrieel maatwerk. Je krijgt geleverd wat je verwacht. Een duurzaam woonproduct dat inspeelt op jouw behoeften met een jarenlange garantie.

NEXT21 corridorBRIQS pleit in Nederland voor eenzelfde situatie als in Japan. Dan teken jij voortaan een prestatiecontract met afspraken over wat de woning jouw gaat opleveren aan wooncomfort. Je tekent niet langer een koopcontract voor iets waarvan je vooraf niet weet of het aan je eisen gaat voldoen en waarop je achteraf niemand meer op kan aanspreken. Een fabrikant kan zo door ervaring steeds beter inschatten hoe jouw dagelijkse woonwerkelijkheid eruit ziet, hoe jij je gewenste wooncomfort bereikt. Daar maakt hij innovatieve producten op. Jij hebt als bewoner en klant voortaan rechtstreeks contact met de fabrikant. Dat levert voor jou alleen maar voordelen op, want de fabrikant leert direct van jou.

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Wat zijn voor jou prestaties waaraan je jouw leverancier wilt houden? Heb je daarin een nummer 1? Deel het in de reacties hieronder.

Op jouw gezondheid en welzijn.

Remko Zuidema