Over mij

Nieuw beleid is hard nodig

Je gemeente moet aardgasvrij. Vanwege het klimaatverdrag, de beperkingen van aardgaswinning en de onafhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers. Maar vooral ook omdat de huidige gasleidingen in de straat aan het eind van hun levensduur zijn gekomen en vervangen moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Ik bied je ondersteuning bij de grootste transitie die je gemeente ooit heeft meegemaakt.

Wat kan ik voor je betekenen?

Ik ben Remko Zuidema en ik geloof dat jij als wethouder het middelpunt bent van deze transitie; je bent de spil waar de ambtelijke organisatie en de bevolking om draait. Je bent daardoor kwetsbaar, want de transitie is onbekend terrein. Niemand heeft het eerder gedaan. Ik weet dat jij het verschil kan maken. Je kunt veel betekenen, door bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn te beschermen en alle bewegingen in goede banen te leiden. Juist door deze transitie kun jij enorm groeien en daarmee jezelf positioneren.

Waarom ben ik de expert die je kan helpen?

Zo heb ik van huis uit leren communiceren en verbinden met alle vakgebieden die moeten samenwerken voor de transitie die op stapel staat: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en psychologisch. Mijn opa heeft als directeur Publieke Werken de gemeente Zeist opgebouwd vanaf een dorp. Zijn broer runde als aannemer het familiebedrijf in Overijssel. Mijn oma was juriste en haar oudste broer was 20 jaar lang burgemeester van Leeuwarden. Mijn andere opa was accountant voor openbaarvervoerbedrijven, waaronder de NS. Mijn vader was architect en stedenbouwkundige en heeft voor de Rijksplanologische dienst in Noord-Nederland de dorpen en steden hersteld door veel bedrijven naar industrieterreinen te verplaatsen. Mijn moeder bestierde het architectenbureau van ons gezin met de buurman als aannemer voor de vele werken in uitvoering.

Ervaring

Als Ingenieur Bouwkunde (TU delft) heb ik bijna alle posities in de maatschappij bekleed rond gebouwen en gebieden. Zo heb ik de ontwikkeling geleid van veel gemeentelijke gebouwen. Daarnaast heb ik ervaring in weg- en waterbouw, als ambtenaar, raadslid, ondernemer en actief burger. Als medeoprichter van de DGBC (Dutch Green Building Council), en de laatste jaren aldaar vanuit de werkgroep Gezondheid en Welzijn, heb ik het belang van aantoonbare duurzaamheid in gebouwen helpen aantonen. Vanuit al deze disciplines heb ik leren denken en verbinden. Ik heb veel ervaring opgedaan in alle processen die er op jou afkomen en ik heb me hier grondig op voorbereid, zowel vakinhoudelijk als op het proces.

Netwerk

Door mijn grote en diverse netwerk ben ik bekend op al deze terreinen. Ik ken het politiek-gemeentelijk spel van raad, ambtenarij en wethouder. Ik weet welke dilemma’s je tegenkomt in jouw positie. Ik heb veel ervaring in het aansturen en organiseren van grote bouw en buurt projecten met grote budgetten en deadlines in gemeenten, beleggers, bewoners en daarbuiten.

Waarom zichtbaar zijn?

Ik heb meegemaakt dat ik in grote projecten een miljoen overhield van budgetten die daarna onder mij vandaan gehaald zijn om in andere projecten te stoppen. Andere projectleiders met grote gaten in hun begroting kregen wel de eer voor hun projecten realisatie. Voorkomen, daar was ik trots op, maar oplossen is vaak beter zichtbaar. Ik heb ervan geleerd dat ik beter moet laten zien wat ik anders doe en wat dat oplevert. Zichtbaarheid bepaalt de waardering die je krijgt en uiteindelijk ook het succes van je inspanningen. Voor jou als wethouder is dat ook zo. Daarom dat zichtbaarheid in mijn adviezen zo belangrijk is.

Wat is mijn visie?

Ik wil bijdragen aan een maatschappij waarin gebouwen en gebieden gebruik maken van duurzame energie. Ik streef ernaar dat mensen, overheden en bedrijven harmonieus samenwerken in het tijdig bereiken hiervan met maatschappelijke winst voor elke betrokkene. Ik vind het belangrijk om dit financieel gezond aan te pakken, zowel voor het gemeentelijk budget, voor individuele burgers als voor anderen. Ik leg de focus op welzijn en gezondheid, omdat ik vind dat mensen vrij moeten zijn in hun keuzes en vertrouwen moeten krijgen in hun eigen kracht, waardoor ze zelfstandig en zelfredzaam zijn, maar daarbij wel ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben.

Verbinder tussen verbinders

Het is mijn missie de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik wil dat jij de leiding neemt om dit voor elkaar te krijgen. Daarom wil ik verbinder zijn tussen de verbinders. Ik wil een brug slaan voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen de wethouders, zodat jij sneller en met nog meer impact kunt handelen.

Ik kijk uit naar de samenwerking met jou! Wil je met me kennismaken, vraag dan nu meteen een kennismakingsgesprek aan.

Remko Zuidema

Voorzitter Stichting BRIQS