Bad_Good_Best square

Wil jij ook alleen het beste als het om huisvesting gaat? Uiteraard! Daarom ben je kritisch op de invloed die je woonomgeving op jouw gezondheid en welzijn heeft. Daarom let je op het (her)gebruik van grondstoffen en verbruik van energie. Daarom wil je een thuis dat is aan te passen aan jouw veranderende behoeften.

Welkom bij de kopgroep die gaat voor duurzaamheid en weigert genoegen te nemen met standaardoplossingen. Standaardoplossingen zijn namelijk nooit de beste! Jij regelt je (woon)zaken graag naar eigen inzicht en daar heb je financieel ook wat voor over. Dat maakt je tot een interessante doelgroep voor huisvesters, zou je denken. De gemiddelde woningcorporatie laat hier echt kansen liggen omdat ze standaardoplossingen met wat variaties bieden voor de massa, voor het peloton. Briqs vindt het tijd voor een analyse en een wake-up-call, zodat jij als koploper in de toekomst ook bij een woningcorporatie terecht kunt voor een woning naar wens. Daarvoor moet er nog veel veranderen.

Om het Beste voor jou te bereiken moeten woningcorporaties en andere huisvesters zich realiseren dat de ontwikkeling van Slecht naar Goed een hele andere is dan die van Goed naar het Beste. Ter illustratie wil ik het zo ook even hebben over een Amsterdams renovatieproject.

Van Slecht naar Goed naar het Beste

Van Slecht naar Goed vraagt om een gezamenlijke, aanbodgestuurde aanpak waar industrieel maatwerk een prima oplossing is. Het peloton zal er zeer tevreden mee zijn. Van Goed naar het Beste vraagt om heel iets anders, namelijk om een individuele vraaggestuurde aanpak zodat jij kunt zeggen hoe je het hebben wilt en dat je dat dan ook krijgt. Het mooie is dat deze twee manieren om naar een oplossing te komen zeker niet tegengesteld zijn. Ze vullen elkaar juist aan, het is niet OF maar EN. Een woningcorporatie moet alleen weten wanneer zij voor het een of voor het ander kan kiezen. En nog iets! Zonder heldere doelstellingen kan een corporatie die keuze nooit maken. Daar ging het in Amsterdam pas geleden nog mis.

Dubbele beloning

De normen waaraan een goed geïsoleerde woning moet voldoen, staan helder beschreven. Aan iedere woning hangt tegenwoordig een energielabel (A+++ is het beste, G is ver beneden de maat). Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of niet zuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, is met minder CO2-uitstoot beter voor het milieu en biedt meer wooncomfort! Bij een onlangs uitgevoerd woningisolatieproject in Amsterdam werden de woningcorporaties dubbel beloond. De woningen gingen minimaal twee labels vooruit, bijvoorbeeld van label E naar C, en per woning kregen de corporaties ruim € 4.000,00 subsidie voor de beloofde CO2-reductie. De Amsterdamse Rekenkamer bekeek achteraf het resultaat en dat was behoorlijk anders dan verwacht.

Scoren door doel verplaatsen

Opvallend bij dit project was dat de gemeente achteraf zei dat de doelstelling voor CO2-reductie niet zo hard gezien moest worden. Het wooncomfort voor de bewoners was immers vele malen beter geworden. Dat is om twee redenen nogal vreemd:

  1. In alle klimaatreportages werd het subsidieproject als CO2-reductie aangekondigd.
  2. Woningcorporaties zijn opgericht om te zorgen voor wooncomfort, daarvoor hebben zij speciale fiscale middelen ter beschikking (die bedrijven niet hebben).

Doel zoeken op basis van het resultaat is de omgekeerde wereld. Dat is net als de bal schieten en daarna het doel neerzetten waar de bal naartoe komt. Zo kunnen we natuurlijk altijd scoren!

Van Slecht naar Goed

Willen we van de grote woningvoorraad slecht geïsoleerde woningen Goede woningen maken dan vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van het geheel. De energierekening daalt en het wooncomfort verbetert. Aandachtspunt is het terugverdienen. Alleen uit een energiebesparing of huurverhoging is dat meestal niet haalbaar. De huidige en bedoelde bewoners kunnen die kosten nooit in zijn geheel betalen. Hoe kun je zo’n klus dus goedkoop, met een goed resultaat en praktisch uitvoeren? Dat kan dus met industrieel maatwerk. Per type woning of woningblok maak je een oplossing die op meerdere locaties, op redelijk grote schaal passend is. De grote aantallen maken het per woning goedkoper en voor veel bewoners geschikt en bereikbaar.

Immers bestaat meer dan 80% van de woningvoorraad in ons land uit minder dan dertig woningtypen. Dat vraagt om te beginnen natuurlijk om een investering in deze industriële maatwerkoplossingen. Het voordeel van deze investering is dat er geen onverantwoorde grote leningen of hoge risicopremies voor nodig zijn. Je gebruikt herhaalde, geteste en bijvoorbeeld gecertificeerde, gegarandeerde en verzekerde oplossingen. Voor het peloton maak je zo algemene, aanbodgestuurde oplossingen. Oplossingen waarmee corporaties het woonplezier van hun huurders zeker verhogen, waarmee ze energie besparen en die bij andere projecten voor herhaling vatbaar zijn.

Van Goed naar het Beste

De aanpassingen voor de leden van de kopgroep om van Goed via Beter naar het Beste te komen, vragen om een andere aanpak. Daarvoor heb je maatwerkoplossingen nodig die heel persoonlijk zijn, want wat is het Beste? Dat is voor jou heel iets anders dan voor mij, maar wel bepalend voor onze mening na deze verbeteringen. Welke oplossingen rond energiebesparing in jouw woning passen het beste bij jou? Welke persoonlijke omstandigheden bepalen je behoefte aan warmte, licht en ventilatie?

Zo zijn er bewoners die bewust heel zuinig met energie omgaan en op die paar hele koude dagen in het jaar rustig een paar dikke sokken en een trui extra aantrekken. Dan is het minder belangrijk om de perfecte isolatie te hebben, maar om juist te investeren in verwarming werkend op de lage temperatuur van restwarmte of grond. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen! Op de site van Energie Nul 73 presenteren bewoners zelf hoe zij het hebben aangepakt. Wat blijkt: De kunst van het vragen maakt dat je echt van Goed naar het Beste komt.

Persoonlijke behoeften vertaald

Als je overwintert in Spanje stel je andere eisen aan jouw woning dan wanneer je de hele winter thuis bent. Ben je geboren en getogen in Indonesië of rond de Middellandse Zee dan staat bij jou de thermostaat misschien standaard op 25oC om voor jouw gevoel een fatsoenlijk binnenklimaat te hebben. Dan vraag je heel wat anders van jouw woning dan wanneer 18oC goed genoeg is. Ben jij van de volledige ventilatie? Staat je slaapkamerraam ‘s nachts altijd ruim open ook al ligt het ijs op je dekbed? Dan heb je weer andere oplossingen nodig.

Ben je regelmatig met veel bezoek in huis of juist niet? Heb je jonge en (top)sportende kinderen die meerdere keren per dag een warme douche verdienen of vind je eens per week genoeg? Al deze wensen en persoonlijke behoeften maken een groot verschil op de weg van Goed naar het Beste. Collectieve oplossingen zijn dan niet zo snel te vinden. Tenzij je de vele verschillende klanten op een nieuwe manier samenbrengt, als doelgroep met vergelijkbare wensen. Tot voor kort was direct contact met en tussen die specifieke consumenten niet echt haalbaar. Dat is inmiddels anders met social media en internet. Jij vindt je medestanders en de experts die je wensen kunnen vervullen zelfstandig en online, toch?

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Hoe vertaal je als gebouw eigenaar of subsidies voor CO2-besparing het beste besteed worden vanuit de maatschappij en vanuit gebruik gezien? Deel het in de reacties hieronder.

Op jouw gezondheid en welzijn,

Remko Zuidema